• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

Mobility for all

Keskuspuiston ammattiopistossa käynnistyi syksyllä 2015 Mobility for all-opiskelijaliikkuvuushanke. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kiipulan ammattiopiston sekä Validian ammattiopiston kanssa. Hankkeen apurahansaajat ovat erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita, jotka suorittavat toisen asteen ammatillista perustutkintoa. Opiskelijaliikkuvuushanke on tarkoitettu kyseisten alojen toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille.


Projektin aikana toteutetaan kahden viikon opiskelijavaihdot seuraaville aloille:
- TELMA opiskelijoiden vaihto Islantii (KPAO)
- Liiketalouden vaihto Saksaan (Validia + Kiipula)
- kotityö- ja puhdistuspalvelujen vaihto Tsekkiin (KPAO)
- Sosiaali- ja terveysalan vaihto Viroon (KPAO+ Kiipula)
- Autoalan vaihto Ranskaan (KPAO)
- Liiketalous Italiaan (KPAO)
- Kiinteistöpalvelut Englantiin (Validia + KPAO)
- Audiovisuaalinen viestintä Portugaliin (KPAO)
- kotityö- ja puhdistuspalvelujen vaihto Englantiin (Validia)
- Tieto- ja tietoliikennetekniikka Saksaan (Validia)
- kotityö- ja puhdistuspalvelujen vaihto Unkariin (KPAO)
- Hotelli-, ravintola- ja catering alan vaihto Ranskaan (KPAO)


Work & Learn- hanke toteutetaan vuosina 2015-2017, jonka aikana sekä opiskelijat että henkilökunnan jäsenet suorittavat ulkomaanjakson. Hankkeen opiskelijavaihdot toteutetaan ryhmävaihtoina. Ryhmän mukana matkustaa tukihenkilö, joka on Keskuspuiston ammattiopiston opettaja tai ohjaaja.

Vaihtojaksot ovat työssäoppimista oppilaitoksen tarjoamissa tiloissa (mm. opetuskeittiö, hotelli, asuntola) tai paikallisissa yrityksissä. Vaihtojaksot hyväksiluetaan täysimääräisenä osaksi opiskelijan opintoja. Liikkuvuushankkeen tavoitteena on opiskelijoiden ammatillinen kehittyminen. Hankkeen tavoitteena on myös kannustaa opiskelijoita kansainvälisyyteen, vieraiden kielten käyttöön sekä kohtaamaan vieraita kulttuureita. Opiskelijavaihtoon kuuluu kotimaassa suoritettava kieli- ja kulttuurivalmennus, joka antaa opiskelijoille valmiudet ymmärtää kohdemaan kieltä ja kulttuuria.

Hanketta rahoittaa Euroopan komissio/ Erasmus+ -ohjelma. Suomessa hankkeen hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.