• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

Ytimessä, 2016-2017

Hankkeen kesto:  
1.2.2016 – 30.6.2017

Ohjelma ja toimenpidekokonaisuus:
TL4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen


Kohdealue, kohderyhmä:

Omnian ja Keskuspuiston ammattiopistojen opiskelijat, ammattiopistojen opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä työelämäpedagogiikan osaajat, kirjastotoimen asiakkaat/teemapajoista kiinnostuneet.

Rahoitus, kokonaisbudjetti:  
96 952 (75 %), kokonaisbudjetti 129 270

Hallinnoiva organisaatio:   
Omnia

Yhteistyötahot:  
Keskuspuiston ammattiopisto, Omnia, Helsingin ja Espoon kirjastotoimet

Hankkeen tavoite:
Hankkeen tavoitteena on kehittää, pilotoida ja kuvata yhteistyömalli ammattiopistojen työpaikkaohjaajakoulutuksen ja perustutkinto-opiskelijoiden opiskelun yhdistämiseksi. Kehitettävä yhteistyömalli vahvistaa ammatillisen koulutuksen vuorovaikutusta työelämän kanssa ja parantaa opiskelijoiden työelämätaitoja ja edistää työllistymistä sekä työelämään kiinnittymistä.

Hankkeen pääasiallinen sisältö ja tulokset:

1. Kehittämistiimin työskentely ja yhteistyöverkoston kokoaminen:

a) yhteistyömallin kehittäminen,

b) palvelukonseptin kehittäminen (teemapajat) ja niiden testaus. Mukana kehittämistiimissä myös opiskelijoita ja työelämän edustajia.

2. Teemapajat eri teemoista (3 erilaista)

3. Yhteistyömallin osa työpaikkaohjaajakoulutukseen osallistuvien ja perustutkinto-opiskelijoiden oppimisprosessien törmäyttäminen ja kohtaamisten mahdollistaminen

Tulokset:

Koulutuksen ja työelämän välinen vuorovaikutus lisääntyy ja siitä muodostuu jatkumo

Nuorten työelämään sijoittuminen helpottuu

Nuorten työelämätaidot ja ammatti-identiteetti vahvistuvat

Keskuspuistosta Omnialle hyviä käytäntöjä ohjausosaamiseen, erityistä tukea tarvitseviin opiskelijoihin

Työpaikkaohjaajakoulutuksen hyvät käytännöt

Yhteistyömalli ja siihen sisältyvät palvelut

  

Projektivastaava/KPAO:
Hanna Lankinen, projektipäällikkö


p. 040 667 1777

hanna.lankinen@
keskuspuisto.fi