• Tanssija

 
 

Soveltuvuuden arviointi tanssialalle

Tanssialan perustutkinnon opiskelijavalintojen yhteydessä tehtävä soveltuvuuden arviointi järjestetään 16.-17.5.2016 Keskuspuiston ammattiopiston tanssialan perustutkinnon opetustiloissa, Tenholantie 10, 00280 Helsinki.

Soveltuvuuden arviointi järjestetään molempina päivinä kello 8.30-16.00 välillä ja haastattelut maanantaina 16.5.2016 kello 8-16.30. Hakijoiden ilmoittautuminen tilaisuuteen alkaa maanantaina 16.5. kello 8.00.

Molempina päivinä tarjoamme lounaan opiston ravintolassa.

Soveltuvuuden arvioinnin tapa:
Soveltuvuuden arviointi perustuu kahtena päivänä suoritettaviin tanssitehtäviin, joita tehdään yksilöllisesti ja ryhmässä sekä ennakkotehtävään ja haastatteluun.

Haastattelussa on mukana tanssialan ammatinopettaja, erityisopettaja ja opinto-ohjaaja. Muussa soveltuvuuden arvioinnissa on mukana myös tanssialan ammattilaisia.

Ennakkovalmistautumisen ohjeet:
Saatuaan kutsun soveltuvuuskokeisiin hakija valmistaa oman noin 1 minuutin mittaisen liikesommitelman, jonka hän suunnittelee, valmistaa ja harjoittelee itsenäisesti ennen soveltuvuuden arviointia. Tämän jälkeen esittää sen julkisesti arviointitilaisuudessa. Hakija voi halutessaan käyttää liikesommitelmassa valitsemaansa musiikkia tai äänimaailmaa, jonka hän tuo mukanaan joko omassa MP3-soittimessaan tai CD-levyn muodossa.

Soveltuvuuskokeiden tanssitehtävien asuna on oltava vartalonmyötäinen sisäliikunta-asu ja jalassa puuvillasukat tai tanssitossut. Paljain jaloin ei tehtäviä voi suorittaa.
Molempina päivinä suoritettavat tehtävät sisältävät eri tanssilajien koreografiaa, kehonhallintaa ja –huoltoa, tanssikompositiota ja –improvisaatiota.

Hakijan oman liikesommitelman esitys on suunniteltu tiistaiksi 17.5. Muutokset mahdollisia.

Soveltuvuuden arviointi:
Soveltuvuuskokeiden käytännön tanssitehtävät kartoittavat hakijan tanssiteknisiä perusvalmiuksia ja kyvykkyyttä opiskella ja toimia tanssialalla.

Lisäksi arvioidaan hakijan kyvykkyyttä erikoistua opinnoissa yhteen tanssilajiin siten, että hän voi sijoittua työelämään, suoriutua ammattialansa tehtävistä myös muuttuvissa oloissa sekä edelleen kehittää ammattitaitoaan.
Soveltuvuuden testauksessa kiinnitetään huomiota myös hakijan mahdollisuuksiin ja kyvykkyyteen oppia monipuoliseksi tanssijaksi, jotta hän kykenisi harjoittelemaan ja esittämään vähintään yhden tanssitekniikan osaamista edellyttäviä teoksia. Lisäksi kartoitetaan mahdollisuuksia oppia perusvalmiuksia myös muiden tanssitekniikoiden ja erilaisten esittämisen tyylien hallintaan ja myös muihin tanssinlajeihin.

Tanssi-improvisaation ja tanssikomposition tehtävät testaavat hakijan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia itsenäisesti, luovasti ja rakentavasti erilaisissa taiteellisissa ja käytännön tanssitehtävissä.

Ennakkovalmistautumisen tehtävä testaa hakijan oma-aloitteisuutta, luovuutta, esiintymistaitoa, ongelmanratkaisukykyä sekä kykyä tehdä lyhyt oman liikesommitelma.

Haastattelu kartoittaa hakijan soveltuvuutta ja motivaatiota alalle sekä niitä seikkoja joita ammatillisena erityisopetuksena annettava tanssialan opetus voi tukea haettaessa tanssialan perustutkintoon.

Pisteytys:
Hakijalle voi saada suoritetusta soveltuvuuskokeesta 0-10 pistettä. Pisteet jakautuvat eri osa-alueisiin seuraavasti:
1.   Tanssialan harrastuneisuus (0-1 pistettä)
2.   Liikunnallisuus, fyysiset valmiudet ja kehon hallinta (0-1 pistettä)
3.   Musikaalisuus ja rytmitaju (0-1 pistettä)
4.   Tanssitekniset perusvalmiudet ja kyvykkyys alalle (0-2 pistettä)
5.   Ennakkotehtävänä tehty liikesommitelma ja sen esittäminen (0-1 pistettä)
6.   Tanssi-improvisaatio, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ja luovuus (0-2 pistettä)
7.   Haastattelu ja erityisopetuksen tarve (0-2 pistettä)
Soveltuvuuden arvioinnista pois jääminen tai hylätty soveltuvuuden arviointi 0 pistettä.

Tarvittaessa hakijalle järjestetään erillinen kielitaitotestaus.

Tilat, joissa soveltuvuuden arviointi järjestetään, eivät ole esteettömiä.
Keskuspuiston ammattiopiston on savuton oppilaitos.