• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

Osaava 7

Hankeaika: 29.2.2016–2.6.2017

Ammatillisten erityisoppilaitosten verkoston (AMEO-verkosto) toteuttamissa Osaava-projekteissa on vuodesta 2010 lähtien edistetty opetus- ja ohjaushenkilöstön työhyvinvointia kehittämällä henkilöstön pedagogista osaamista, osaamisen johtamisen käytäntöjä sekä muita työyhteisön hyvinvointia tukevia työskentelytapoja ja -menetelmiä.

Osaava 7 – käytännöt elämään arjessa -projektissa tavoitteena on jatkaa aiemmissa hankkeissa kehitettyjen toimintatapojen ja rakenteiden juurruttamista osaksi oppilaitosten perustoimintaa sekä kehittää henkilöstön osaamista.

Projektissa jatketaan kahdella osa-alueella, jotka ovat:

  1. ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijuuden kehittäminen sekä
  2. tieto- ja viestintäteknologian pedagogiseen hyödyntämiseen liittyvä osaamisen kehittäminen.

Näihin osa-alueisiin liittyen projektin tavoitteena on:

  1. juurruttaa ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijaosaamisen ja asiantuntijana toimimisen johtamisen, kehittämisen, laadunhallinnan ja toiminnanohjauksen käytäntöjä projektiverkoston oppilaitoksissa
  2. kehittää projektiverkoston oppilaitoksissa henkilöstön valmiuksia toimia asiantuntijatehtävissä (työntekijät, jotka eivät aiemmin ole toimineet asiantuntijoina) sekä ylläpitää ja edelleen kehittää asiantuntijatehtävissä jo toimivan henkilöstön osaamista tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen
  3. juurruttaa tieto- ja viestintäteknologian osaamisen johtamisen rakenteita ja käytän-teitä edistämällä projektiverkoston oppilaitosten oman tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategista kehittämistä ja sen toimeenpanoa
  4. jatkaa TVT-tukihenkilömallin ja TVT-tukihenkilöiden osaamisen kehittämistä ja hy-vien käytänteiden jakamista tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen
  5. kehittää opetus- ja opetuksen tukipalveluhenkilöstön TVT-osaamista siten, että henkilöstölle luodaan edellytykset digitaalisten ratkaisujen pedagogiseen hyödyntämiseen sekä TVT:n monipuoliseen ja innovatiiviseen opetuskäyttöön.

Projekti toteutetaan Osaava-rahoituksella, jonka on myöntänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Projektia koordinoi Ammattiopisto Luovi ja yhteistyökumppaneina ovat Validia Ammattiopisto, Bovallius-ammattiopisto, Keskuspuiston ammattiopisto sekä Kiipulan ammattiopisto.

Lisätietoja: 

Henna Gustafsson
p. 040 542 1415
henna.gustafsson@keskuspuisto.fi