• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Asiantuntijapalvelut > Konsultaatiot ja valmennukset > Oppimisen vaikeuksien kartoitus maahanmuuttajalle

Oppimisen vaikeuksien kartoitus maahanmuuttajalle

Kenelle?
Kartoitus on tarkoitettu muutamia vuosia sitten Suomeen tulleille maahanmuuttajille, jotka ovat opiskelleet suomen kieltä, mutta oppiminen on vaikeaa. Kartoitus soveltuu erityisen hyvin niille maahanmuuttajataustaisille nuorille ja aikuisille, jotka haluavat, että heidän oppimisen vaikeutta kartoitetaan tarkemmin, ja jotka tarvitsevat apua ja ohjausta, koska eivät vielä pääse ammattiopintoihin.

Tavoite?
  • kartoittaa maahanmuuttajan koulunkäyntihistoriaa ja oppimisessa ilmenevää hankaluutta
  • suunnitella tukitoimia, joilla opiskelija voisi kehittää suomen kielen taitoaan
  • käydä läpi opiskelutekniikkaa ja opiskelijalle sopivia menetelmiä
  • miettiä yhdessä jatkosuunnitelmaa
Toteutustapa? Kartoitus sisältää oppimista, havainnointia, muistia, matemaattista ajattelua ja suomen kielen taitoa kartoittavia tehtäviä. Tehtävien määrä ja sisältö vaihtelevat asiakkaan ja hänen tilanteensa mukaan. Alkuun tehdään laaja alkuhaastattelu, jolla kerätään tietoa kartoitettavan elämän historiasta, alkaen varhaisvaiheista, koulutuksesta, sairauksista jne.

Kartoitus kestää n. 1,5 tuntia. Kartoituksesta laaditaan kirjallinen lausunto sekä ehdotus jatkotoimenpiteistä ja tarvittavasta tuesta. Pedagoginen lausunto perustuu kahden maahanmuuttajia paljon opettaneen erityisopettajan havaintoihin ja analyysiin.

 

Kartoitus voidaan toteuttaa myös tulkin avulla.


Lisätietoja:
Marja-Liisa Perttula
etunimi.sukunimi@keskuspuisto.fi 
p. 0400 164 659

Terhi Voutilainen
etunimi.sukunimi@keskuspuisto.fi 
p. 040 664 6484

Henna Gustafsson, koulutussuunnittelija
etunimi.sukunimi@keskuspuisto.fi
p. 040 542 1415