• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

Ponnahdusjaksot

Opiskelijoiden ponnahdusjakso
Tukee opiskelijaa, jonka opinnot eivät yleisessä ammattioppilaitoksessa suju, tai jolla on erityisen tuen tarvetta. Erilaisia tukitoimenpiteitä on kokeiltu tuloksetta tai oppilaitoksessa ei ole mahdollisuutta toteuttaa tarvittavia oppimisen tukitoimenpiteitä.

Ponnahdusjakso on yksilöllisesti suunniteltu ja tuettu opiskelujakso, jonka ajaksi opiskelija siirtyy opiskelemaan opintojaan vastaavan koulutusohjelmaan. Tapauskohtaisesti määritellyllä jaksolla kartoitetaan ja havainnoidaan moniammatillisesti opiskelijan tuen tarvetta ja tarjotaan tehostettua tukea opiskelun haasteisiin.

Lisätietoja opinto-ohjaajilta:

Hykkönen Minna, puh. 050 572 0297
Sjöberg Mika, puh. 040 745 7464
Komsi Sirpa, puh. 040 653 2360
Minna Korpi, puh. 040 725 3366

Yhteystiedot osiosta Opinto-ohjaajat