• Koulutuskalenteri 2017-2018

  • Koulutuskalenteri 2017-2018

 
 

Taidolla duuniin: Osaamisen innovaatioita yhdessä, 10 op

Tutkitaan tulevaisuuden mahdollisuuksia yhdessä. Uskaltaudu uudenlaiseen työskentelyyn ja rohkene tehdä jotain toisin. Löydetään uusia yhteistyötapoja ja arkikäytäntöjä.

Ajankohta ja toteutus: 27.9. - 1.12.2017

Koulutus alkaa ke 27.9.2017 yhteisellä lähipäivällä. Sen jälkeen koulutus jatkuu verkkotyöskentelynä sekä alueellisena ohjauksena. Myös aloituspäivään voit osallistua netin välityksellä.

Koulutus suunnitellaan yhdessä osallistujan tarpeiden mukaan. Verkkotyöskentelyssä käytämme Moodle-oppimisalustaa.

Teemat:

Työelämätaitojen kehittämistyöpajat
Ammatti-identiteetti ja ammatillinen kasvu
Elinikäisen oppimisen teema
Itsetuntemus ja sosiaalinen vuorovaikutus
Vahvuuksista voimaa
Ohjausmateriaalin tuottaminen

Ilmoittautuminen tästä linkistä

Kohderyhmä:
Hanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja se on kohdennettu ammatillisen peruskoulutuksen  ohjaus- ja opetushenkilöstölle. Koulutus toteutetaan yhdessä Haaga-Helian ja Orton Pron kanssa. Koulutus on osallistujalle maksutonta.


Taidolla Duuniin -hanke

Taidolla Duuniin -hankkeen tavoitteena on edistää myönteistä asennoitumista, kehittää ohjaus- ja toimintatapoja sekä osaamisen tunnistamista ja arviointia aidoissa työtehtävissä. Hankkeen toteutus perustuu inklusiiviseen koulutukseen ja työelämäintegraatioon.

Lähde kanssamme yhteiselle ammatillisen kehittymisen matkalle, jossa kohdataan työelämän osaajia ja tulevaisuuden ammattilaisia. Pääset kanssamme tarkastelemaan työelämän muutoksia, kehittymistä ja haasteita. Oivalletaan yhdessä opiskelijan ja työelämän osaamista.

Työskentely on monimuotoista,  opintoja sidotaan omaan työhösi ja siinä tapahtuvaan ohjaamiseen sekä työelämäyhteistyöhön.

Hanke sisältää kolme koulutusosiota:

Ammattiosaamista arvostaen, 15.2.-5.4.2017
Osaamista kehittävä ohjaus, 12.4.-28.8.2017
Osaamisen innovaatioita yhdessä, 27.9.-1.12.2017

Lisätietoja hankkeesta:

www.taidolladuuniin.fi

Keskuspuiston ammattiopiston yhteyshenkilö:
Koulutussuunnittelija Henna Gustafsson, henna.gustafsson(at)keskuspuisto.fi