• Asiantuntijapalvelut

 • Asiantuntijapalvelut

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Asiantuntijapalvelut > Hankearkisto > YTY - Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä 2011-2016

YTY - Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä 2011-2016

YTY – Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä -hankkeissa (1 - 4) on kehitetty ja toteutettu ammatillisten erityisopetuksen asiantuntijapalveluita vuodesta 2011 lähtien. Asiantuntijapalveluiden toteutusmuotoja ovat mm. erilaiset koulutukset ja konsultaatiot, ja niiden tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opinto- ja jatkopolkujen toteutumista yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa.

YTY4-hankkeen (1.12.2014 – 30.6.2016) tavoitteena oli vakiinnuttaa erityisopetuksen asiantuntijapalvelut pysyväksi osaksi ammatillisen erityisopetuksen palvelujärjestelmää alueellisesti ja valtakunnallisesti. Toteutettavat asiantuntijapalvelut tukivat työelämälähtöisen koulutuksen toteuttamista ja koulutuksen nivelvaiheita. Kehittämistä tehtiin ammatillisten erityisoppilaitosten ja rajatun erityistehtävän saaneiden oppilaitosten yhteistyönä. Hankkeen aikana kehitetään edelleen asiantuntijapalveluiden laadun, tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointia.

Hankkeen palveluiden kohderyhmänä oli

Opetus- ja ohjaushenkilöstö

 • ammatillisessa peruskoulutuksessa
 • ammatillisessa lisäkoulutuksessa
 • valmentavassa ja valmistavassa opetuksessa
 • peruskoulunsa päättävien erityisryhmissä

Nuorten työpajojen ohjaushenkilöstö

Ammatilliseen koulutukseen ja nivelvaiheen koulutuksiin ohjaavat toimijat

Välillisenä kohderyhmänä olivat

 • ammatillisen koulutuksen järjestäjien työelämäverkostot ja -kumppanit sekä
 • opiskelijat

Ammatillisen erityisoppilaitosten verkoston (AMEO) yhteistä hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö, ja sitä hallinnoi Keskuspuiston ammattiopisto. Toteuttamisesta vastaa ammatillisten erityisoppilaitosten verkosto (AMEO), jonka oppilaitoksista viidellä on ammatillisen erityisopetuksen kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävä:

 • Ammattiopisto Luovi
 • Bovallius-ammattiopisto
 • Validia Ammattiopisto
 • Kiipulan ammattiopisto
 • Keskuspuiston Ammattiopisto

YTY3- ja YTY4-hankkeissa asiantuntijapalveluita kehitettiin yhteistyössä rajatun erityistehtävän saaneiden koulutuksen järjestäjien kanssa, joita ovat:

 • Aitoon koulutuskeskus
 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
 • Helsingin Diakoniaopisto
 • Koulutuskeskus Salpaus
 • Lapin ammattiopisto
 • Optima Samkommun
 • Savon ammatti- ja aikuisopisto

Lue lisää YTY-hankkeen loppuraporteista:

YTY4 -loppuraportti

YTY3 -loppuraportti

YTY 2 -loppuraportti

YTY1 -loppuraportin tiivistelmä

Lisätietoja:

Henna Gustafsson
koulutussuunnittelija
puh. 040 542 1415