• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Asiantuntijapalvelut > Hankearkisto > Tehoa Telmaan Työllistymällä

Tehoa Telmaan Työllistymällä

Hanke pähkinäkuoressa

Telma-koulutuksen työelämälähtöiset toteuttamistavat tukevat opiskelijan sijoittumista työelämään. Opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien vahvistuneet ohjaustaidot tukevat opiskelijan hankittujen taitojen ja osaamisen joustavaa siirtymistä eri oppimisympäristöihin. Telma - opiskelijan työelämävalmiuksien osaaminen vahvistuu oppimisympäristöjen laajentumisen kautta. Työvalmennuksen ja työanalyysia käyttäen avustavat työtehtävät lisääntyvät ja työllisyys paranee.

Tavoitteet

1. Työtehtävien kartoittaminen yrityksissä työanalyysiä käyttäen. Työtehtävien vaativuuden arviointi ja tehtävien tunnistaminen. Työtehtävien siirtäminen sähköiseen muotoon.

2. Telma - opiskelijoiden oppimisympäristöjen laajentaminen ja kehittäminen työelämälähtöisemmäksi. Toteutetaan Telma - koulutusta kaikilta koulutuksen osilta työelämässä.

3. Työpaikkaohjaajien ohjaustaitojen kehittäminen. Telma - opiskelijoiden kiinnittäminen työyhteisöön.

4. Työvalmennuksen kehittäminen Telma - valmennukseen sopivaksi. Oppilaitoksen työvalmentajat aloittavat työvalmentaa myös Telma - opiskelijoita. Työvalmentajat keräävät kokemuksia, arvioivat niitä ja tuottavat mallinnuksen/koonnin koskien tuloksellista Telma - koulutuksen työvalmennusta. Oppilaitos kehittää työvalmennusta. Työvalmennuspalveluiden ostaminen muualta jos sitä ei ole omassa oppilaitoksessa.

5. Telma - opiskelijan osaamisen ja työelämävalmiuksien kartoittaminen ja kehittäminen. Tuotetaan, pilotoidaan ja pilotoinnin pohjalta levitetään koko oppi-laitoksen Telma - koulutusten käyttöön seuraavat toimintamallit ja materiaalit: a. Opiskelijoiden työelämävalmiuksien itsearviointia: kuvallinen/digitaalinen. Itsearviointia hyödynnetään soveltuvien työtehtävien kartoittamisessa. b. Työelämävalmiuksien henkilökohtainen oppimissuunnitelma arvioinnin pohjalta: kuvallinen/digitaalinen c. Opetusmateriaalin kehittäminen työelämävalmiuksien opettamiseen

6. Telma -opiskelijat suorittavat vapaasti valittavissa opinnoissa ammatillisten perustutkintojen osia. Opettajat laativat toteuttamis-suunnitelman mukaiset, maksimissaan 20 osaamispisteen laajuiset työkortit ammattitaitovaatimuksineen ja arviointikriteereineen Telma - opiskelijoiden opintosuorituksia varten. Telma - opiskelijat suorittavat tutkinnon osia, jotka lisäävät heidän ammatillista osaamistaan työelämälähtöisesti.

Yhteistyökumppanit

Ammattiopisto Luovi
Bovallius ammattiopisto
Validian ammattiopisto
Kiipulan ammattiopisto
Optima Samkommun
Aitoon emäntäkoulu

 

Muut Yhteistyökumppanit

Turun kaupunki, kodinhuoltajapalvelut, S-ryhmä, Palveukoti Sofia, Orton Pro, Prisma, Järvenpää, City-market, Järvenpää, Logistiikkaparnerit, Kerava, Kirkkopihan palvelutalo, Järvenpää, Tokmanni, Järvenpää, Varusteleka, Helsinki, Järvenpään seurakunta, Kehitysvammaisten palvelusäätiö, Pirkanmaan alue, YrttiVillitys- osuuskunta, Forssa, Taidokkaat- osuuskunta, Ylöjärvi, Forssan museo, Heikanrinteen palvelukeskus ja Hoivakoti Pumpuli.

Hanke toteutetaan joulukuun 2016 – tammikuu 2018 välisenä aikana Opetushallituksen rahoituksella. Hanketta hallinnoi Keskuspuiston ammattiopisto.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Anu Kilkku
anu.kilkku@keskuspuisto.fi

puh. 040 482 2606