• Yrityksille

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Yrityksille ja yhteisöille > Oppisopimus > Case: Tuettu oppisopimus hyödyttää sekä opiskelijaa että työnantajaa

Case: Tuettu oppisopimus hyödyttää sekä opiskelijaa että työnantajaa

Tuettu oppisopimus on hyvä vaihtoehto opiskelijalle, jolle tekemällä oppiminen on oikea väylä työelämään.

 

Oppisopimusopiskelija suorittaa opintonsa työnantajan palveluksessa ja saavuttaa näin vahvasti käytännönläheisen ammattitaidon. Opiskelijalle maksetaan opintojen ajalta palkkaa samalla kun työnantaja kouluttaa opiskelijasta itselleen ammattitaitoisen työntekijän. Keskuspuiston ammattiopisto on ammatillinen erityisoppilaitos, joka tarjoaa tuettua oppisopimusta ja valvoo, että opiskelijan suorittamat työelämäopinnot noudattavat opetussuunnitelmaa.

Opinto-ohjaaja Minna Hykkönen korostaa, että oppisopimuskoulutuksessa tärkeää on opiskelijan oma motivaatio, aktiivisuus, sitoutuminen työhön ja korkea työmoraali. Hykkösen mukaan koulun penkki ei ole automaattisesti ainoa mahdollisuus, vaan tuettu oppisopimus tarjoaa yhden erinomaisen vaihtoehdon työpainotteiseen opiskeluun. Tuetussa oppisopimuksessa opiskeleville laaditaan aina HOJKS, koska se tarjoaa vahvempaa tukea kuin yleisen ammattiopiston vastaava järjestely. 

Kiinteistönhoidon ammattilaiseksi työssä kouluttautuen

Joonas valmistui Keskuspuiston ammattiopiston ensimmäisenä oppisopimusopiskelijana kiinteistönhoitajaksi joulukuussa 2016.

Miten tähän tultiin? Muutama vuosi sitten Joonas pääsi kesätöihin kiinteistönhoidon yritykseen. Joonaksen esimies vaikuttui nuoren miehen ahkeruudesta ja työmotivaatiosta. Keskuspuiston ammattiopistossa VALMA-opintonsa aloittaneen Joonaksen esimies heitti idean oppisopimuskoulutuksesta, sillä näki miehessä potentiaalia työntekijäksi firmaansa.

Joonas siirtyi VALMAsta kiinteistönhoidon opiskelijaksi. Hänelle luotiin tutkinnon perusteisiin pohjautuva, selkeä ja suoraviivainen suunnitelma siitä, miten opintojen kanssa edetään. Vahva yhteistyö opinto-ohjauksen ja työpaikan välillä toimi hyvin. Työpaikalla Joonasta ohjasivat sekä esimies että lähiohjaaja. Ammattiosaamisen näytöt Joonas suoritti työssään.

-   Olemme äärimmäisen onnellisia Joonaksen puolesta, toteavat opinto-ohjaaja Minna Hykkönen sekä Joonaksen opinnoista vastannut opettaja Mikael Pekkala.

Pekkala toteaa, että oppisopimus tarjoaa perustutkintokoulutusta vahvemmat taidot, sillä koulutus menee suoraan ammatin erityisosaamiseen. Lisäksi ammattitaidon päivittämistä tapahtuu työssä koko ajan. Pekkala suitsuttaa myös työpaikan myönteistä suhtautumista koulutustehtävään: - Joonaksella on ollut erinomainen tuki työpaikalla. Työnantajat näkivät kaverin potentiaalin ja halusivat kehittää hänen ammattiosaamistaan. Työpaikka tarjoaa myös jatkuvaa lisäkoulutusta. Työpaikalle kuuluu iso kiitos positiivisesta suhtautumisesta, Pekkala jatkaa.

Vastavalmistunut Joonas jatkaa työssään junanratojen huoltotöihin erikoistuneessa yhtiössä konekuskina. – Parasta ovat konehommat. Ajan traktoria sekä lumenajoon sekä hiekanpoistoon tarkoitettuja pienkoneita, Joonas selventää. Töitä tehdään sekä yksin että ryhmissä.

Joonaksen mukaan oppisopimus sopii opiskelijoille, jotka eivät jaksa istua koulunpenkillä tai opinnot eivät muuten onnistu. Lisäkannustimeksi Joonas mainitsee palkan, jota maksetaan opintojen ajalta. Joonas suunnittelee työskentelevänsä muutaman vuoden alalla ja suunnittelee ammattitutkinnon jatko-opintoja.

Joonaksen koulutuspolku sekä valmistuminen on ammatillisessa oppilaitoksessa erityislaatuista. – Tästä jäi kaikille, opiskelijalle, työnantajalle sekä oppilaitokselle todella hyvät fiilikset, Pekkala toteaa. Joonas on samaa mieltä: - Kiitos tästä mahdollisuudesta työpaikalle sekä opettajille ja opolle tuesta.

Keskuspuiston ammattiopisto järjestää Seurakuntaopiston kanssa tuettua oppisopimusta alle 25-vuotiaille opiskelijoille. Keskuspuisto tarjoaa työvalmentajan tuen opiskelijalle, työantajalle ja opettajalle koko oppisopimuksen ajan.