• Valmentava koulutus

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Koulutustarjonta > Valmentava koulutus > Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) > Kotoutumiskoulutusta erityistä tukea tarvitseville maahanmuuttajille

Kotoutumiskoulutusta erityistä tukea tarvitseville maahanmuuttajille

Keskuspuiston ammattiopisto ja Orton Pro tarjoavat yhteistyönä kotoutumiskoulutusta erityistä tukea tarvitseville maahanmuuttajille.

KOTO-koulutuksen virallinen nimi on Toiminnallinen suomenkielen ja viestinnän sekä yhteiskuntavalmiuksien peruskurssi erityistä tukea tarvitseville, hitaasti opinnoissaan eteneville maahanmuuttajille. Erityisen tuen tarve liittyy esim. sota-alueilta tulevien ihmisten fyysiseen vammautumiseen, kidutuksen ja muun väkivallan aiheuttamiin rajuihin psyykkisiin oireisiin sekä uuden identiteetin työstämiseen.

Vastuuopettajana tällä pilottina toteutetulla kurssilla toiminut Marja-Liisa ”Marsa” Perttula painottaa, että kolmen kuukauden mittaisen KOTO-koulutuksen vahvuutena on opiskelijoiden tukena toimiva moniammatillinen tiimi. Se antaa mahdollisuuksia eriyttämiseen ja tavallista kotoutumiskoulutusta toiminnallisempaan toteutukseen. Opiskelijat ohjataan koulutukseen Stadin osaamiskeskuksesta.

KOTO-koulutus on vahvasti toiminnallista. – Tiistaisin meillä on kokkauspäivä, keskiviikkoisin on suomen kielen ja tietotekniikan päivä ja torstaisin käymme tutustumiskäynneillä toisissa oppilaitoksissa ja työpaikoilla. Perjantaisin on tarjolla liikunnallisia aktiviteettejä, Perttula kertoo. Suomen kieli kulkee mukana kaikessa opetuksessa. Opiskelijat itsekin ihmettelevät, kun heidän kielitaitonsa alkaa karttua huomaamatta, ja he saavat rohkeutta käyttää suomen kieltä arjen vuorovaikutustilanteissa. Iloa tuottaa myös se, kun joku lukutaidoton oppii lukemaan.

Kotoutumiskoulutus auttaa maahanmuuttajia löytämään paikkansa osana suomalaista yhteiskuntaa, opiskelu- ja työelämää. Koulutuksen pääpaino on suomen kielen sekä suomalaisten kulttuurin opiskelussa sekä järkevän jatkosuunnitelman laatimisessa. Myös koulunkäyntitaitoja harjoitellaan joka päivä.

Koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen päätteeksi jokaisella opiskelijalla on jatkosuunnitelma joko opintojen tai työllistymisen muodossa. – Osa tämän ryhmän opiskelijoista siirtyy VALMA-opintojen pariin ja osa jatkaa keväällä seuraavalla KOTO-kurssilla. Jotkut jatkavat suomen kielen opettelua pääkaupunkiseudun kielikursseilla. Soveltuvuuden ja kielitaidon riittäessä on mahdollisuus päästä myös perustutkinto-opintojen pariin, Perttula sanoo. Keskuspuiston ammattiopiston ja Orton Pron ensimmäinen KOTO-kurssi päättyy jouluna.

Yksi KOTO-koulutukseen osallistuneista opiskelijoista on kaksi vuotta sitten Syyriasta Suomeen muuttanut Mulham. Mulham oli innokas koripallon pelaaja ja suoritti kotimaassaan lukion viimeistä vuottaan. Kesken päivän nuoren miehen koulussa räjähti pommi, joka vaurioitti lukiolaisen päätä vakavasti. Räjähdyksen seurauksena Mulhamin näkö ja motoriset kyvyt vaurioituivat ja koripallo-unelmat vaihtuivat arjen perustoiminnoissa auttavan avustajan seuraan.

Vaihtuneeseen elämäänsä totutteleva Mulham on pitänyt Perttulan vetämästä koulutuksesta. - Suomen kielen oppiminen on parasta, hän kertoo. Mulham puhuu suomea, mutta kirjoittaa tietokoneella, sillä kynä ei pysy kädessä. Tällä hetkellä Mulham odottaa tuloksia jatkokoulutuspaikasta ja toivoo voivansa jatkaa opiskelua.