• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

Tietoa kaikille

Hankkeen kesto: 
15.12.2016  – 31.12.2017

Hankkeen koordinaattori:   
Ammattiopisto Luovi

Hankekumppanit:  
Keskuspuiston ammattiopisto, Bovallius ammattiopisto, Validia ammattiopisto, Kiipulan ammattiopisto, Aitoon koulutuskeskus

Hankkeen tavoitteet:
Arviointi-, palaute-, tulos- ja ennakointitiedon käytön tehostaminen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä laatukulttuurin vahvistumisen edistäminen.

Keskuspuiston ammattiopiston omat strategiakartat, tuloskortit, strategiset ja operatiiviset mittarit sekä arviointi-, palaute-tulos- ja ennakointitiedot tulevat osaksi henkilökunnan arjen työtä.

AMEOn yhteisten tuloskorttien kehittäminen edelleen sekä tiedonsaannin varmistaminen.

Opiskelijoiden henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisen mittaaminen ja mittareiden kehittäminen.

Hankkeen pääasiallinen sisältö ja tulokset:

Arviointi-, palaute-, tulos- ja ennakointitiedon käyttö on vakiintunut arjen toimintaan. Laatukulttuurin merkitys laadunhallinnassa ja erinomaisen laadun saavuttamisessa lisääntyy.

Strategiakarttojen, tuloskorttien, mittareiden sekä tiedon keruutapojen ja tulostietojen käsittely henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa, myös esimerkein tiedon käytöstä. à Käsittely henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa on tehty. Henkilöstö ja opiskelijat kokevat saaneensa hyötyä käsittelystä ja on saatu palautetta tiedon keruun ja saannin kehittämiseen.

AMEOn tuloskortin, yhteisten mittareiden ja vertailutietojen käsittely henkilöstön kanssa ja tiedottaminen sidosryhmille.  AMEO-mittariportaalin käytettävyyden edelleen kehittäminen. à Käsittely ja tiedotus on tehty. AMEO-mittariportaalin edelleen kehittämisestä on tehty suunnitelma ja aloitettu suunnitelman mukainen toiminta

Kuvataan tapa mitata opiskelijoiden henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista. Tuotetaan esimerkkejä mittareista, niiden tavoitetasosta ja kytkemisestä henkilökohtaistamiseen. à Toimintatapa on kuvattu.  On tuotettu esimerkkejä mittareista ja tiedon käytöstä henkilökohtaistamisessa.