• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Asiantuntijapalvelut > Hankearkisto > Yhdessä eteenpäin 5 – Laatustrategian toimeenpanon tuki

Yhdessä eteenpäin 5 – Laatustrategian toimeenpanon tuki

Hankkeen kesto: 
15.12.2016  – 31.12.2017

Hankkeen koordinaattori:   
Helsingin Diakoniaopisto (Suomen Diakoniaopisto)

Hankekumppanit:  
Keskuspuiston ammattiopisto, SKY-opisto, Validia ammattiopisto, Seurakuntaopisto, Lahden Diakoniaopisto, Oulun Diakoniaopisto

Hankkeen tavoite:
Hanke keskittyy ammatillisen perustutkintokoulutuksen ydinprosessien tehostamiseen ja tiedolla johtamisen vahvistamiseen, mikä on välttämätöntä ammatillisen koulutuksen reformiin valmistautumisen kannalta. Prosessien tehostamisessa hyödynnämme LEAN-ajattelua ja menetelmiä tavoitteenamme parantaa koulutustuotteiden ja palvelun laatua. Verkostotoimijoiden koulutusprosessien tarkastelussa kiinnitämme erityistä huomiota opiskelijakokemukseen laadusta, arvoa lisäävään toimintaan ja turhien työvaiheiden välttämiseen sekä läpäisyä edistäviin toimiin. Kehitämme edelleen toimintajärjestelmiämme ja tiedolla johtamisen mallia ennakoimaan suoritepohjaisen rahoituksen tuloa. Edelleen haasteena on, että opetus- ja ohjaushenkilöstön laadunhallintataidot kehittyvät oman työn jatkuvaksi parantamiseksi. Jatkamme tiedolla johtamisen ja laadunhallinnan kehittämistä YE4-hankkeen tulosten pohjalta.

Hankkeen pääasiallinen sisältö ja tulokset:

1. Prosessien omistajat ja henkilöstö on perehdytetty ja koulutettu LEAN – menetelmään. Ydinprosessien resurssi- ja virtaustehottomuutta aiheuttavat hukka, ongelmat ja pullonkaulat ovat tunnistettu. à Ydinprosessien hukka on poistettu. Prosessit vastaavat reformin mukaisesti asiakkaiden ja sidosryhmien vaatimuksia ja odotuksia.

2. Tutkinto- ja koulutuskohtaiset tuloskortin mittaritiedot on luotu sähköiseen toimintajärjestelmään, jossa ne ovat koko ajan kaikkien saatavilla.

3. KPAO:ssa on selkeä malli asiakastulosten ja sisäisten ja ulkoisten auditointien kehittämistoimien toimeenpanoon.

4. TELMA, VALMA, nuorten perustutkintokoulutusten ja aikuiskoulutuksen prosessien yhtenäistäminen on aloitettu. à Koko KPAO:n kattava yhtenäinen toimintajärjestelmä ja yhtenäiset prosessit ovat valmiit.