• Valmentava koulutus

 
 

Ohjattu aamutoiminta lukuvuonna 2018-2019

Keskuspuiston ammattiopiston työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen kotona asuvilla opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua oppilaitoksen järjestämään ohjattuun toimintaan aamuisin ennen koulupäivien alkua.

Toimintaa järjestetään jokaisena koulupäivänä aamuisin.

Toimintaa järjestetään seuraavissa toimipaikoissa:

  • Arlan toimipaikka
  • Vantaan toimipaikka
  • Porvoon toimipaikka
  • Tanhuan toimipaikka
  • Itäkeskuksen toimipaikka
  • Lohjan toimipaikka
  • Pasilan toimipaikka

Toimintaa järjestetään koulupäivinä aamuisin klo 7.30 alkaen maanantaista perjantaihin. Toimintaa järjestetään lukuvuoden alusta (13.8.2018) alkaen lukuvuoden loppuun saakka (7.6.2019).

Koulupäivät alkavat tavallisesti klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00 (maanantaista torstaihin) ja 13.00 (perjantaisin). Yksilöllisten tavoitteiden perusteella voidaan sopia myös muusta aikataulusta. Opiskelijan työelämäjaksoilla aikataulu sovitaan aina yksilöllisesti.

Palvelukuvaus

Aamutoiminta on ohjattua ja valvottua toimintaa ryhmässä. Toiminta tukee opiskelun yleisiä tavoitteita. Aamutoiminnan ajalle ei laadita yksilöllisiä tavoitteita.

Toiminnalle laaditaan toimipaikkakohtainen viikko-ohjelma. Opiskelijat osallistuvat ohjelman laatimiseen ja toiminnan valmisteluun. Teemoja ovat mm. musiikki, taide- ja käsityöt, liikunnallinen ohjelma, ulkoilu ja aistituokiot sekä seurapelit.

Päivittäistoiminnoissa henkilökohtaista apua tarvitsevien opiskelijoiden kohdalla ohjaajia on noin 1 työntekijä kahta opiskelijaa kohden. Muulloin ohjaajia on noin yksi ohjaaja 4-5 opiskelijaa kohden.

Käytännön järjestelyistä vastaavat toimipaikkojen vastaavat ohjaajat (yhteystiedot toimipaikkakohtaisilla sivuilla)

Hinnoittelu ja laskutus

Toimintaan osallistuminen edellyttää opiskelijan kotikunnan maksusitoumusta.

Maksusitoumuksessa tulee näkyä mahdolliset rajaukset (esimerkiksi aikaväli), sekä laskutusosoite. Maksusitoumuksen voi tehdä koskemaan koko opiskeluaikaa tai tietylle aikavälille (esim. lukuvuosi).

Maksusitoumukset toimitetaan osoitteella:

johanna.nirkkonen@invalidisaatio.fi

tai

Invalidisäätiö
Johanna Nirkkonen
Tenholantie 10, 00280 Helsinki

Palvelun hinta 1.8.2018 alkaen on 350 €/kk.

Elokuulta laskutetaan 50 % kuukausittaisesta hinnasta.

Toiminnan järjestämisestä sekä hinnoista päätetään lukuvuodeksi kerrallaan.