• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

Vauhtia työllistymiseen

Tavoitteet:

  • maahanmuuttajaopiskelijoiden oppisopimuskoulutuksen toteutuminen
  • tuetaan maahanmuuttajaopiskelijoiden oppimista, ammattitaidon hankkimista ja tutkinnon osan suorittamista työpaikoilla
  • tuetaan työpaikkojen ohjaushenkilöstöä monikulttuurisen taustan omaavien henkilöiden ohjaamisessa
  • kehitetään ja pilotoidaan erityispedagogista osaamista ja käytänteitä työpaikalla tapahtuvan oppimisen tueksi
  • kootaan, muokataan ja tuotetaan; kohderyhmälle tarkoitettuja ja soveltuvia oppimateriaaleja sekä opetus-, työpaikka- ja opso-henkilöstöille ohjausmateriaaleja
  • järjestetään koulutusta oppisopimustoimistojen ja työpaikkojen henkilöstölle (esim. maahanmuuttajien oppimishaasteiden tunnistaminen, maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ohjaaminen työpaikalla)

Kohderyhmä/ toimijat:

  • Opetus- ja ohjaushenkilöstö, erityisopetuksen asiantuntijat sekä opso-toimistojen ja työpaikkojen henkilöstö
  • Työvalmentaja maahanmuuttajaopiskelijoiden tukemiseen

Hanke toteutetaan 1.11.2016-31.12.2017 välillä ja sen rahoittavat OKM ja keskuspuiston ammattiopisto.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Hanna Lankinen
hanna.lankinen@keskuspuisto.fi

puh. 040-6671777

Pia Törnwall  
pia.tornwall@keskuspuisto.fi
 
puh. 041-5350547