• Koulutuskalenteri 2016-2017

  • Koulutuskalenteri 2016-2017

 
 

Osaamisperusteiset ja asiakaslähtöiset oppimisratkaisut sekä arviointi, 3 op.

Uudistuva ammatillinen koulutus on osaamisperusteista ja asiakaslähtöistä. Parhaimmillaan se tarkoittaa monipuolista opetusta, ohjausta ja oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat myös erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan osallisuuden. Osiossa perehdytään osaamisen tunnistamiseen, tunnustamiseen ja arviointiin sekä opetuksen, ohjauksen ja oppimisympäristöjen toteuttamiseen erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan näkökulmasta.

Koulutuskokonaisuus koostuu valtakunnallisesta aloituswebinaarista sekä alueilla toteutettavista työpajoista ja verkkokoulutuksista. Kouluttajina toimivat Keskuspuiston ammattiopiston sekä AMEO-verkoston asiantuntijat.

Sisältöjä

  • Osaamisperusteisuutta ja asiakaslähtöisyyttä tukevat pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt
  • Osaamisen hankkiminen, tunnistaminen ja tunnustaminen
  • Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan arviointi
  • Mukauttaminen
  • Digitaaliset ratkaisut oppimisen ja ohjauksen tukena
  • Osallistava ja voimavarakeskeinen ohjaus

Aloituswebinaarin sekä koulutustusten ajankohdat tulossa! Koulutus toteutetaan keväällä 2018.

Koulutussuunnittelija Henna Gustafsson,

henna.gustafsson@keskuspuisto.fi,

puh. 040 542 1415