• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

Taidolla Duuniin, 2016-2017

Hankkeen kesto: 
29.4.2016 – 31.12.2017

Hankkeen koordinaattori:   
Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Hankekumppanit:  
Keskuspuiston ammattiopisto ja Orton Pro

Hankkeen tavoitteet:

Taidolla Duuniin -hankkeessa kokeillaan, mallinnetaan ja kehitetään uusia ja joustavampia työllistymistä parantavia toimintatapoja erityistä tukea tarvitseville oppijoille.

Hankkeen tavoitteena on edistää myönteistä asennoitumista, kehittää ohjaus- ja toimintatapoja sekä osaamisen tunnistamista ja arviointia aidoissa työtehtävissä. Hankkeen toteutus perustuu inklusiiviseen koulutukseen ja työelämäintegraatioon.

Toteutus

Hanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja se on kohdennettu ammatillisen peruskoulutuksen  ohjaus- ja opetushenkilöstölle.

Hanke sisältää kolme koulutusosiota:

Ammattiosaamista arvostaen, 15.2.-5.4.2017
Osaamista kehittävä ohjaus, 12.4.-28.8.2017
Osaamisen innovaatioita yhdessä, 27.9.-1.12.2017

Lisätietoja hankkeesta:

www.taidolladuuniin.fi

Keskuspuiston ammattiopiston yhteyshenkilö:
Koulutussuunnittelija Henna Gustafsson, henna.gustafsson(at)keskuspuisto.fi