• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki (HET)

Hankkeen kesto

11.4.2017-31.12.2018

Hankkeen koordinaattori:   
Bovallius-ammattiopisto

Hankekumppanit:  
Keskuspuiston ammattiopisto, Luovi, Kiipulan ammattiopisto ja Validia ammattiopisto

Hankkeen tavoitteet:
1. Tukea reformin toimeenpanoa, erityisesti henkilökohtaistamisen ja erityisen tuen suunnittelun ja toteuttamisen osalta

2. Kehittää opetus- ja ohjaushenkilöstön erityispedagogista osaamista ja ohjaustaitoja käytännönläheisesti niin, että opittu on hyödynnettävissä oppilaitoksen arjessa

3. Tukea työelämälähtöisen, osaamisperusteisen ja digitekniikkaa hyödyntävän ammatillisen koulutuksen kehittämistä ja järjestämistä, huomioiden erityisryhmien tarpeet

Toteutus

Ammatillisen erityisoppilaitosten verkoston (AMEO) yhteisessä hankkeessa toteutetaan koulutuksia, työpajoja ja verkkoluentoja ammatillisen erityisopetuksen teemoista huomioiden reformin mukanaan tuomat muutokset. Koulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan osin yhteistyössä.

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, johto sekä työpaikoilla opiskelijoita ohjaavat henkilöt.

Koulutuskokonaisuuden laajuus on 12 op ja se rakentuu viidestä koulutusosiosta:


  1. Erityisen tuen tarpeet ja henkilökohtaistamisen suunnittelu, 3 op

  2. Erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajien ohjaus, 2 op

  3. Osaamisperusteiset ja asiakaslähtöiset oppimisratkaisut sekä arviointi, 3 op

  4. Osaamisen hankkiminen ja osoittaminen työpakoilla, 2 op

  5. Erityisen tuen järjestäminen ja koordinointi, 2 op

Lisätietoja: Henna Gustafsson, etunimi.sukunimi@keskuspuisto.fi, puh. 040 542 1415