• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

Työnantaja-asiakkaan ääni

Hankkeen kesto:  
4.11.2016 – 31.12.2017

Hankkeen koordinaattori: 
Ekami

Hankekumppanit:
Keskuspuiston ammattiopisto, AEL ja Point College

Hankkeen tavoite:

Alueen työnantajien ja yrittäjien sekä oppilaitoksen välisen yhteistyön tiivistäminen, työnantaja-asiakkaan roolin selkeyttäminen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen.

Toteutus

- Koulutuskonsortiomallin testaaminen yhteistyössä hankeverkoston kanssa

- Kootaan ja testataan uudenlaisia työnantajayhteistyön menetelmiä ja välineitä, joiden perustana on oppilaitoslähtöisen tarvekartoituksen sijaan työnantaja-asiakkaan tarpeiden kartoittaminen ja niihin vastaaminen

Keskuspuiston ammattiopistosta hankkeessa on mukana kiinteistöpalvelujen perustutkinto.

Lisätietoja: 

Pirjo Poutala
p. 040 6694900
pirjo.poutala@invalidisaatio.fi