• Valmentava koulutus

 
 

Yhteistyö vammaispalvelun tuottajien kanssa

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus yhteistyössä vammaispalvelun tuottajien kanssa

Järjestämme työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (Telma –koulutus) yhteistyössä vammaispalvelun tuottajien kanssa. Koulutus toteutetaan vammaispalvelun tuottajan toimintaympäristöissä ja toiminnassa. Tavoitteena on osaamisen kehittyminen siinä ympäristössä, jossa taitoja tullaan käyttämään. Koulutusmuoto on suunnattu ensisijaisesti henkilöille, joille oppilaitosympäristössä tapahtuva koulutus ei ole mielekäs vaihtoehto, ja jotka tarvitsevat jatkuvaa ohjausta tai avustamista päivittäisissä toiminnoissa.

Koulutusmuoto soveltuu erityisesti henkilöille, joilla
-   on merkittäviä haasteita osallistua ryhmämuotoiseen opiskeluun oppilaitoksen ympäristössä
-   on korostunut tuen tarve erilaisissa siirtymissä toimintaympäristöjen välillä
-   taitojen siirtyminen tai soveltaminen uudessa ympäristössä on haasteellista

Vammaispalveluiden kanssa toteutettavassa koulutusmallissa edistetään koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista eniten tukea tarvitsevien nuorten kohdalla. Yhteistyössä voidaan toteuttaa osia koulutuksesta tai koko koulutus.

Käytännön toteutus. Opiskelun tavoitteet kiinnitetään opiskelijan päivittäiseen toimintaan ja ympäristöön. Oppimista voidaan tukea erillisillä opetustuokioilla.  Esimerkiksi ruokailutilanteesta voidaan tehdä luontevasti systemaattinen kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitojen harjoitustilanne. Opiskelu kiinnitetään ensisijaisesti päivä- ja työtoiminnan ympäristöihin. Tavoitteita voidaan kytkeä myös opiskelijan kodin ympäristöön ja toimintaan, mikäli perheen (ja mahdollisen asumispalvelun) kanssa näin sovitaan.

Oppilaitos vastaa opiskelun tavoitteiden asettamisesta, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisesta sekä oppimisen ja osaamisen arvioinnista. Oppilaitoksen nimeämä opettaja sopii tavoitteista opiskelijan ja perheen kanssa ja laatii suunnitelman osaamisen hankkimisesta sovituissa toimintaympäristöissä (tavoitteet, toteutus, tukitoimet). Opettaja vastaa yhteistyöstä kumppaniorganisaation toimijoiden kanssa, sekä tarvittaessa ohjaajien tai avustajien perehdyttämisestä opiskelun tavoitteisiin.
Vammaispalvelun tuottaja tarjoaa toimintaympäristön ja toiminnan taitojen harjoittelemiselle ja sitoutuu sopimaan yhteisistä tavoitteista ja toimintatavoista oppimisen tavoitteiden tukemiseksi päivittäisessä toiminnassa ja ohjauksessa. Opiskelija osallistuu vammaispalvelun asiakkaana työ- tai päivätoimintaan normaalisti.

Henkilökohtaisen ohjauksen toteuttamisesta sovitaan erikseen. Lähtökohtana on malli, jossa oppilaitos ostaa sovittavalle ajalle ohjaajan työtä vammaispalvelun tuottajalta.

Koulutukseen haetaan erillisen hakumenettelyn kautta. Opiskelijavalinta edellyttää neuvottelua palvelun tuottajan, huoltajan, oppilaitoksen sekä tarvittaessa hakijan kotikunnan kesken.