• Koulutuskalenteri 2017-2018

  • Koulutuskalenteri 2017-2018

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Yrityksille ja yhteisöille > Henkilöstö- ja täydennyskoulutus > Tulevat koulutukset 2018 > Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaus vankilassa -koulutus

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaus vankilassa -koulutus

Vankila on toiminta- ja oppimisympäristönä erityispiirteinen. Vangeilla on keskimäärin muuta väestöä heikompi koulutustausta, heillä on useammin oppimisvaikeuksia, mielenterveyden pulmia ja päihderiippuvuuksia. Vankien koulutus on tutkitusti tehokkain keino ehkäistä uusintarikollisuutta ja syrjäytymistä.

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on lisätä vankien parissa ohjaus- ja opetustyötä tekevien valmiuksia ja osaamista. Koulutus tarjoaa ajantasaista tietoa vankilasta toiminta- ja oppimisympäristönä, vankilaopetuksesta ja -ohjauksesta, erilaisista opiskelijoiden tuen tarpeista ja niissä tukemisesta. Koulutus tarjoaa myös välineitä oman työn tueksi erilaisiin ohjaustilanteisiin.

Kohderyhmä: Vankilaopetuksessa toimivat henkilöt

Osio 1. Ryhmän ohjaamisen ja oppimisympäristön erityispiirteet 14.2.2018 klo 12–16

  • vankila oppimisympäristönä
  • vanki opiskelijana
  • ryhmädynamiikka

Osio 2. Oppimisen ohjaaminen ja menetelmät, 15.3.2018 klo 12–16

  • yksilölliset polut
  • oppimisen vaikeudet
  • pedagogiset ratkaisut

Osio 3. Tarkkaavaisuuden ja keskittymisen haasteet, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat vankilassa, 4.4.2018 klo 12–16

  • mm. ADHD ja autismin kirjo
  • päihteiden vaikutus mielenterveyteen

Osio 4. Kulttuuriset erityispiirteet vankilassa, 17.5.2017 klo 12–16

  • mm. romani- ja maahanmuuttajataustaiset opiskelijat

Toteutus

Koulutus koostuu neljästä koulutusiltapäivästä. Voit osallistua valitsemiisi osioihin, tai koko kokonaisuuteen. Ryhmän koko on 15–20 henkilöä. Koulutus toteutuu mikäli osallistujia on riittävästi.

Koulutusiltapäiviin on mahdollista osallistua myös verkon välityksellä AdobeConnect -yhteydellä. Saat ennen koulutuspäivää AC-linkin sähköpostiisi.

Kouluttajina toimivat Keskuspuiston ammattiopiston asiantuntijat.

Katso koulutukseen johdattava tallenne

Hinta

Koko koulutuskokonaisuus: 290 €/hlö

Yksi lähipäivä (iltapäivä): 79 €/hlö

Voit pyytää tarjouksen myös omalle organisaatiollesi. Räätälöimme tarpeisiinne sopivan kokonaisuuden.

Ilmoittautuminen https://www.webropolsurveys.com/S/954CAAEB8911CE40.par

Lisätietoja:

Henna Gustafsson, koulutussuunnittelija

henna.gustafsson@keskuspuisto.fi, puh. 040 542 1415