• Yrityksille

 
 

Antell Catering, Manskun Rasti


kokkiopiskelija Oskari Skutnabb ja hänen oikealla puolellaan ravintolapäällikkö Nina Sihvonen Antell Cateringin henkilöstöravintola Manskun Rasti tarjoaa korkealaatuista lounasruokaa sekä edustustarjoilua asiakasyritykselleen Mannerheimintiellä Helsingissä. Ravintolan yhteydessä toimii myös kahvila sekä viereisessä talossa toimii vielä toinen ravintola. Ravintolapäällikkönä toimii Nina Sihvonen, joka on tehnyt pitkään yhteistyötä Keskuspuiston ammattiopiston kanssa. Kokkiopiskelija Oskari Skutnabb on suorittanut jo useamman työssäoppimisjakson Manskun Rastissa.

Yhteistyö Keskuspuiston ammattiopiston ravintola- ja catering-alan kanssa alkoi noin kolme vuotta sitten, kun oppilaitoksesta otettiin yhteyttä työpaikalle ja sen jälkeen yhteistyö on jatkunut tiiviinä. Työssäoppimisten järjestämisen lisäksi Nina Sihvonen on osallistunut ammattiopiston työnantajatapaamisiin sekä mm. toiminut tuomarina kokkiopiskelijoiden TaitajaPlus2017-kilpailussa. Yhteistyö on sujunut kaikin puolin hyvin opettajien sekä opiskelijoiden kanssa. Se on rikastuttanut hänen omaakin työtään.

Opiskelijoita tulee työssäoppimaan eri vaiheissa opintojaan ja eri tutkinnonosia suorittaen. Kaikille annetaan mahdollisuus oppia omien kykyjensä mukaan. Työssäoppimisjaksot ovat olleet riittävän pitkiä, jolloin arviointi on helpompaa, kun opiskelijan oppiminen ja osaaminen tulevat jakson aikana esille. On erittäin tärkeää, että opiskelija otetaan hyvin vastaan ja hän saa hyvän perehdytyksen. Oppilaitoksesta opiskelijat ovat saaneet hyvät perustaidot, joten siitä on ollut hyvä jatkaa oppimista työpaikalla.

Työpaikalle on rikkaus, kun saadaan opiskelijoita työssäoppimaan, työyhteisö oppii myös heiltä. Kun mukana on erilaisia oppijoita, suvaitsevaisuus korostuu, koska työ ammattikeittiössä on tiimityötä. Opiskelija oppii näkemään, mitä työelämä on ja miten raadollistakin se voi olla. Manskun Rastissa on hyvä ilmapiiri ja työssäoppijat otetaan hyvin mukaan arjen työhön.

Ravintolapäällikkö Nina Sihvonen voi hyvillä mielin suositella Keskuspuiston ammattiopistoa yhteistyökumppaniksi ja hän on niin jo tehnytkin. Hänen kauttaan onkin löytynyt uusia työssäoppimispaikkoja ammattiopiston opiskelijoille. Hän on myös markkinoinut yhteistyötä oman yrityksen sisällä. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä opiskelu tapahtuu entistä enemmän työpaikoilla ja siksi yhteistyön tiivistäminen on tärkeää. Suoraan Manskun Rastiin ei ole vielä palkattu opiskelijaa, johtuen muista syistä kuin opiskelijasta. Rekryfirman kautta on kyllä tullut valmistuneita opiskelijoita töihin ja Sihvonen kehottaakin opiskelijoita hakeutumaan ensin extra-töihin, sillä sitä kautta työllistyminen on helpompaa.


Manskun Rasti on ollut hyvä työssäoppimipaikka kokkiopiskelija Oskari Skutnabbille. Tehtävät ovat olleet Oskarin mukaan välillä helppoja, välillä taas haastavia eli siis varmaankin siis juuri sopivia. Työtehtävät ovat vaihtuneet tutkinnonosan mukaan. Henkilökunta on Oskarin mielestä todella mukavaa ja työpaikalla on mukava ilmapiiri. Työtehtäviin hän on saanut riittävästi opastusta ja ohjausta, mutta vastuutakin on annettu. Oskari onkin tunnettu työpaikalla ahkerana työntekijänä, joka on ajoissa paikalla.

Ammatillinen opettaja Marjut Nyström kiittelee yhteistyökumppania joustavuudesta ja sitoutumisesta opiskelijan oppimisen ohjaamiseen. Työympäristönä Manskun Rasti on todella kiireinen ja vaativa, mutta opiskelijan ohjaamiseen on aina löytynyt aikaa ja arviointikeskusteluun on panostettu. Työpaikkakäyntien yhteydessä opettaja on saanut tietoa oman alan kehityksestä ja trendeistä.