• Asiantuntijapalvelut

 • Asiantuntijapalvelut

 
 

Asiakkuuden hallinta – asiakaslähtöisyys toiminnan perustana

Tavoitteet:

 • Luoda jatkuvaan parantamiseen perustuva asiakaslähtöinen asiakkuustyömalli prosessikuvauksineen
 • Kehittää henkilöstön asiakastyön osaamista
 • Validoida asiakaslähtöisesti asiakkuudenhallinnan menetelmiä, välineitä ja työkaluja
 • Kytkeä osaksi asiakkuustyötä alueen elinkeinostrategian painopistealueiden huomioonottaminen ja osaamistarpeiden ennakointi

Hanketta koordinoi

 • Koulutuskeskus Salpaus

Muut hankekumppanit

 • Ammatinedistämissäätiö sr AEL
 • Ammattiopisto Spesia
 • Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä/Luksia
 • Oy Porvoo International College Ab
 • Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä/Ekami

Hanke toteutetaan aikavälillä 13.12.2017-31.12.2019.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Pirjo Poutala
pirjo.poutala@invalidisaatio.fi
puh. 040 669 4900