• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

HET 2 - Reformissa eteenpäin

Hankkeen kesto

27.4.2018 - 31.12.2019

Hankkeen koordinaattori: 
Ammattiopisto Luovi

Hankekumppanit:
Keskuspuiston ammattiopisto, Kiipulan ammattiopisto ja Ammattiopisto Spesia

Hankkeen tavoitteet:
1. Tukea reformin toimeenpanoa jatkuvan hakeutumisen, henkilökohtaistamisen ja tuen tarpeen määrittelyn näkökulmasta

2. Kehittää opetus- ja ohjaushenkilöstön erityisen tuen, ohjauksen ja arvioinnin osaamista käytännönläheisesti niin, että opittu on hyödynnettävissä oppilaitoksen arjessa

3. Tukea asiakaslähtöisen ja osaamisperusteisen ammatillisen koulutuksen toteutumista

4. Vahvistaa koulutuksen työelämälähtöisyyttä, työelämäyhteistyötä ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamista

5. Tukea opettajuuden muutoksessa kohti ohjaavaa ja valmentavaa, kaikkien opiskelijoiden yksilölliset tarpeet huomioivaa opettajuutta ja erityisen hyvää pedagogista osaamista.

Toteutus

Ammatillisen erityisoppilaitosten verkoston (AMEO) yhteisessä hankkeessa toteutetaan koulutuksia, työpajoja ja verkkoluentoja ammatillisen erityisopetuksen teemoista huomioiden reformin mukanaan tuomat muutokset. Koulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan osin yhteistyössä.

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, johto sekä työpaikoilla opiskelijoita ohjaavat henkilöt. 

Koulutuskokonaisuuden laajuus on 10 op ja se rakentuu neljästä koulutusosiosta:


  1. Hakeutuminen, henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki, 3 op (tulossa syksyllä 2018)

  2. Osaavaa arviointia, 2 op (tulossa keväällä 2019)

  3. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työpaikoilla, 2 op (tulossa keväällä 2019)

  4. Erityisen hyvä opettajuus (tulossa syksyllä 2019)

Lisätietoja: 
Henna Gustafsson, etunimi.sukunimi@keskuspuisto.fi, puh. 040 542 1415