• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

ERMO - Erityistä tukea monikulttuurisille opiskelijoille

Hankkeen kesto

27.4.2018 - 31.12.2019

Hankkeen koordinaattori: 
Ammattiopisto Spesia

Hankekumppanit:
Keskuspuiston ammattiopisto ja Haaga-Helian Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Hankkeen tavoitteet:
1. Antaa valmiuksia tunnistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimisvaikeuksia ja oppimista vaikeuttavia tekijöitä ja kohdentaa ennakoidusti tukitoimia sekä erityistä tukea niitä tarvitseville oppijoille

2. Kehittää erityisen tuen menetelmien osaamista maahanmuuttajien ohjauksessa, tukea yksilölliten polkujen ja tukitoimien rakentamisessa

3. Antaa valmiuksia huomioida monikulttuurisuus ja monikielisyys opetuksen ja työllistymisen resurssina


Toteutus
Hankkeessa toteutetaan koulutuksia, työpajoja ja verkkoluentoja yllä olevista teemoista. Koulutuksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä hankekumppaneiden kesken.

Kohderyhmä: Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, sekä muut monikulttuurisia opiskelijoita ohjaavat henkilöt.

Hankkeessa toteutettavan koulutuskokonaisuuden laajuus on 10 op ja se rakentuu neljästä koulutusosiosta:

  1. Maahanmuuttajien oppimiseen ja opiskeluun vaikuttavat tekijät, 2 op (tulossa syksyllä 2018)

  2. Menetelmiä ja lähestymistapoja maahanmuuttajien ohjaukseen ja opetukseen, 3 op (tulossa keväällä 2019)

  3. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen, 2 op (tulossa keväällä 2019)

  4. Yksilöllisten opintopolkujen ja tukitoimien suunnittelu ja kehittäminen (tulossa syksyllä 2019)


Lisätietoja: 
Henna Gustafsson, etunimi.sukunimi@keskuspuisto.fi, puh. 040 542 1415