• Koulutuskalenteri 2017-2018

  • Koulutuskalenteri 2017-2018

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Yrityksille ja yhteisöille > Henkilöstö- ja täydennyskoulutus > Tulevat koulutukset 2018 > Maahanmuuttajan oppimiseen ja opiskeluun vaikuttavat tekijät, 2 op

Maahanmuuttajan oppimiseen ja opiskeluun vaikuttavat tekijät, 2 op

Oppimisvaikeutta, kielitaidon puutetta vai taitojen harjaantumattomuutta? Miten voimme tunnistaa oppimisen haasteita?


Ammatilliseen koulutukseen tulevien koulutustausta, puutteellinen kielitaito, trauma- ja kriisikokemukset, oppimisvaikeudet ja vaikeat elämäntilanteet voivat vaikeuttaa oppimista monin tavoin. Ammatilliseen koulutukseen saatetaan tulla myös aikaisempaa alhaisemmalla kielitaitotasolla, minkä vuoksi tarvitaan entistä kielitietoisempaan opetusta.

Koulutus antaa valmiuksia tunnistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden oppimisvaikeuksia ja oppimista vaikeuttavia tekijöitä ja kohdentaa ennakoidusti tukitoimia sekä erityistä tukea niitä tarvitseville oppijoille.

Kohderyhmä: Kohderyhmä: ammatillisen, valmentavan ja kotoutumiskoulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Koulutuksen keskeiset sisällöt:
– suomen kielen oppiminen ja oppimisvaikeudet
– erityisen tuen tarpeet ja niiden tunnistaminen
– matematiikan ja hahmottamisen vaikeudet
– elämäntilanteen ja trauma- ja kriisikokemusten vaikutukset oppimiseen ja opiskeluun
– kielitietoisuus ja monikielisyys oppimisen tukena ja resurssina

Toteuttamistapa:
Koulutus koostuu kahdesta lähitapaamisesta, yhdestä webinaarista sekä etätyöskentelystä.

Lähipäivät ovat 25.10. ja 15.11.2018 klo 12.30-16.00.

Ilmoittaudu tästä, 10.10.2018 mennessä.

Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa hanketta ERMO- Erityistä tukea monikulttuurisille opiskelijoille (10 op) ja on osallistujille maksuton. Koulutus toteutetaan Haaga-Helian ammatillisen  opettajakorkeakoulun, Keskuspuiston ammattiopiston ja Ammattiopisto Spesian yhteistyönä.’