Kameravalvonta

Henkilötietolaki 523/1999 10 §
Laatimispvä / päivitys: 1.8.2014 /

 

1   Rekisterin pitäjä

ORTON Invalidisäätiö
Keskuspuiston ammattiopisto

Tenholantie 10
00280 Helsinki
puh. 09 47 481 (vaihde)

2   Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

Jari Kannisto
Tenholantie 10
00280 Helsinki
Puh. 040 189 9496
jari.kannisto@invalidisaatio.fi

3   Rekisterin nimi

Tallentava kameravalvonta

4   Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Oppilaitoskiinteistön valvonta

5   Rekisterin tietosisältö

 

Ehkäistä ja selvittää tiloissa oleskelevien asiakkaiden ja muiden henkilöiden tekemiä rikoksia ja varmistaa henkilökunnan, asiakkaiden ja vieraiden turvallisuutta (759/2004 16 § Laki yksityisyyden suojasta työelämässä.)

Rekisterin tietoja työnantajalla on oikeus käyttää lisäksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 17 §:n 2 momentin 1-3 kohdissa yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.

6   Säännönmukaiset tietolähteet

Tallentavien kameroiden välittämä kuva-aineisto.

7   Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rikosepäilytapauksissa tiedot voidaan luovuttaa poliisille.

8   Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta.

9   Rekisterin suojauksen periaatteet

Tallennuslaite on sijoitettu lukittuun tilaan. Tallenteiden purku- ja katseluoikeus on vain siihen nimetyllä vastuutyöntekijällä ja hänen poissa ollessaan hänen varatyöntekijällään tai muulla tapauskohtaisesti nimetyllä työntekijällä.