• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

7.1 Integroitu mobiilioppiminen

Erityispetusta integroitaessa yhä tärkeämmäksi on noussut vaatimus opiskelijoiden tarpeiden tasaveroisesta huomioimisesta.

Kaikkien opiskelijoiden saavutettavuus on yleensä perusteena, kun mobiiliviestintää hyödynnetään opetuskäytössä. Jos oppijan erityisiä tarpeita ei huomioida vaarana voi kuitenkin olla digitaalisen kuilun kasvaminen. Mobiiliviestintä antaa mahdollisuuden viestinnän personointiin oppijalle sopivien laitteiden avulla. Tämä saattaa olla vapauttava kokemus silloin kun oppija käyttää itselleen tuttuja ohjelmia ja apuvälineitä, jotka taipuvat muuttuviin käyttöympäristöihin ja olosuhteisiin sopiviksi.Vaikkei kaikille sopivia täydellisiä laitteita ole keksitty, hyvässä ympäristössä käyttäjät voivat kehittää kiertoteitä, joilla korjata laitteen puutteita.

Joissakin mobiililaitteissa kuten Applen iPhonessa ja iPadissä on sisäänrakennettuna hämmästyttävät saavutettavuusominaisuudet. Ongelmana on se, että kaikilla opiskelijoilla ei ole käytettävissään esteetöntä laitteistoa tai ohjelmistoa. Vaikka Applen laitteissa on käyttöjärjestelmissä korkea saavutettavuuden taso, on huomattava, että tämä ei aina päde kaikkien mobiilialustojen kohdalla.

iPhonen kosketusnäyttö tukee myös näkövammaista käyttäjää. Tommy Edison esittelee oheisella videolla iPhonen mahdollisuuksia englanniksi.

Nokian Symbian-alustalla on sisään rakennettuna hyvät esteettömyysominaisuudet, mutta siirryttäessä Windows 7 puhelimeen esteettömyysominaisuudet on toteutettu erillisin apuohjelmin. Android-alustalla saavutettavuusohjelmisto on kirjavaa. Mobiililaitteissa kaikki ohjelmat eivät tue apuvälineohjelmia edes laajennusten avulla.

Laki ja asetukset pyrkii takaamaan esteettömän opetuksen takaamalla kaikille tasaveroisia oppimismahdollisuuksia ja resursseja. Apuvälineiden tarve ei saa marginalisoida vammaisia opiskelijoita. Asianmukaisesti suunniteltu mobiilioppimisen strategia tulisi olla tarvetta ennakoiva, erilaiset avun tarpeet kattava ja suunniteltu. Sen tulisi kattaa esteettömän toimintakulttuurin ja rahoituksen, sekä tekniset ja pedagogiset valmiudet (tekemistä koko oppimisen suunnitteluun).

Saavutettavan oppimisen periaatteet

1. Kaikkien käytettävissä oleva sisältö
2. Kaikken saavutettavissa oleva käyttöliittymä
3. Kaikkien arvostama oppimisympäristö
4. Kaikille mahdollinen tehtäväksianto

Muualla verkossa

Accessibility and mobile and wireless technologies
Choose a mobile device
Cost/Benefit
GoMobile!
JISC Mobile and Wireless Technologies Review
E-books
Model of accessible m-learning Strategy
Upwardly Mobile