• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

5.5 Kaihi

Kaihilla (harmaakaihi, cataracta) tarkoitetaan mykiön samentumaa. Samentuma voi syntyä eri syistä, yleisimmin vanhuuden mukanaan tuomana.

Kaihi voidaan jakaa vanhuuden-, synnynnäiseen -, komplikaatio-, vamma- ja jälkikaiheen. Vanhuuden kaihi syntyy mykiön tuman kovettuessa ja pigmenttihiukkasten kertyessä siihen. Samentuminen johtuu osittain myös aineenvaihdunnan muutoksista. Noin puolella 60-vuotiaista on jo samentumaa mykiössä. 80-vuotiailla se on vielä yleisempää.

Synnynnäinen kaihi voi aiheutua esim. äidin raskausaikana sairastamasta vihurirokosta. Se voi olla myös periytyvä.

Komplikaatiokaihi voi muodostua jonkin silmä- tai yleissairauden seurauksena, tai toksisista tekijöistä johtuen. Yleisimmin syynä on krooninen silmätulehdus, diabetes ja pitkä kortisonihoito.

Vammakaihi syntyy, kun mykiön kapseli rikkoutuu ulkoisen iskun tms. seurauksena.

Jälkikaihi saattaa tulla mykiönpoistoleikkauksen jälkitilana.

Kaihin pääasiallinen oire on näöntarkkuuden heikkeneminen. Ns. kaihen kypsymisvaiheessa näöntarkkuus on noin 0.5 - 0.2. Kypsässä vaiheessa 0.1 tai alle. Lisäksi kaihi aiheuttaa voimakasta häikäistymisherkkyyttä mykiön samentuman aiheuttamasta valon hajaantumisesta johtuen.

Kaihi hoidetaan leikkauksella, jossa poistetaan mykiö joko kokonaan tai osittain. Nykyisin lähes kaikissa tapauksissa silmään asetetaan keinomykiö, joka korvaa aiemmin käytetyt voimakkaat plus-lasit. (taittovoiman menetyksen korvaaminen)

Leikkauksen jälkeen silmä ei ole täysin normaalitaitteinen, vaan saatetaan tarvita kaukolaseja. Lisäksi henkilö tarvitsee lukulaseja, koska keinomykiö aiheuttaa akkommodointikyvyn menetyksen.

Ydinasiat

- Mykiön samentuma

  • Heikentää näöntarkkuutta
  • Aiheuttaa häikäisyä
  • Hoidetaan leikkauksella

Lisälukemista

  • Silmätautioppi / Mykiö ja mykiön sairaudet / Kaihi
  • Silmätaudit / Mykiön sairaudet / Kaihi
< Silmäsairaudet