• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

6.2.2 Kannustava ilmapiiri

Onnistuneen verkko-opiskelu edellyttää kannustavaa ja turvallista ilmapiiriä.


Diana-mallissa todetaan onnistuneen verkko-opiskelun edellyttävän turvallista ilmapiiriä, yhteistä käsitystä verkko-oppimisesta, sitoutumista ja opettajan ohjaavaa roolia.

Diana-mallissa verkko-oppimisen onnistumisen edellytyksenä nähdään turvallinen ja kysymiseen kannustava opiskeluilmapiiri. Kenenkään ideoita ja ajatuksia ei tyrmätä, vaan esitetään kysymyksiä ja perusteltuja vastaväitteitä, joiden pohjalta keskustelua jatketaan. (Aarnio & Enqvist 2004)

Opettajat pyrkivät luomaan turvallista ilmapiiriä tutustuttamalla opiskelijat toisiinsa heti alussa. He myös tarjosivat opiskelijoille riittävästi ohjausta ja tukea etäjaksojen aikana. Opettajat käyttivät viesteissään tuttavallista ja välitöntä kieltä luodakseen turvallista ilmapiiriä, jossa jokainen hyväksytään omana itsenään. Osalle opiskelijoista verkko toi lisää turvallisuutta ja tasa-arvoa, sillä verkossa hitaus lukea ja kirjoittaa, tai esim. kuulovamma, ei estä osallistumista yhteiseen keskusteluun.

Kannustavan ilmapiirin luominen

Panosta siihen, että opiskelijat tutustuvat ja ystävystyvät keskenään. Tiivis ryhmähenki motivoi ja kiinnittää opiskeluihin.

Kerro heti alussa, ketkä kaikki pääsevät lukemaan tehtäviä ja keskusteluja, jottei avoimuus tule yllätyksenä.

Henkilökohtaisten, arkojen, tehtävien suhteen voidaan sopia, että ne tulevat vain opettajan luettaviksi. Tärkeää olisi kuitenkin, että opiskelijat luottavat toisiinsa ja voivat tuoda oppimisprosessinsa kaikkien nähtäväksi.