• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

4.2.7 Karsastus

Karsastus on ilmeistä, kun vasen ja oikea silmä katsoo eri suuntiin.

Karsastus tarkoittaa sitä, että silmien kohdistuspiste ei ole samassa paikassa. Karsastus voi olla ilmeistä, jolloin toinen silmä fiksoi (= kohdistuu) eri pisteeseen koko ajan. Karsastus on siis nähtävissä koko ajan.

Piilokarsastuksesta taas puhutaan, kun silmälihakset normaalioloissa kykenevät pitämään silmät samassa suunnassa, mutta esim. selvästi rasittavissa tehtävissä tai väsyneenä toinen silmä karkaa. Piilokarsastus saattaa ilmetä jossain määrin myös nopeissa silmänliikkeissä.

Karsastuksen suunta voi periaatteessa olla mihin suuntaan tahansa. Yleisimmin karsastusta ilmenee kuitenkin sisään (nenän suuntaan) tai ulos (ohimon suuntaan). Karsastus aiheuttaa kaksoiskuvia ja siten näön nopean rasittumisen. Piilokarsastuskin saattaa aiheuttaa ongelmia, mikäli työ asettaa paljon vaatimuksia silmille.

Vastasyntyneen lapsen karsastus voi aiheuttaa amblyopiaksi kutsutun tilan. Amblyopia tarkoittaa sitä, että silmän väärän fiksaation takia silmän normaali kehittyminen häiriytyy. Näöntarkkuus alkaa kehittyä syntymän jälkeen, ja mikäli karsastus on ilmeistä, näöntarkkuus jää kehittymättä karsastavaan silmään. Silmä siis toimii mutta ei kykene näkemään tarkasti. Voimakas­asteinen karsastus pyritään hoitamaan melko pian leikkauksella, jolloin silmänlihaksia joko siirretään tai lyhennetään, ja näin silmä yritetään saada kääntymään oikeaan asentoon.

Silmän peittohoidossa on ideana, että peittämällä terve silmä pakotetaan karsastava silmä toimimaan. Voimakkaassa karsastuksessa kaksoiskuvat ovat usein niin häiritseviä, että aivot pyrkivät sulkemaan toisen silmän kuvan pois joko kokonaan tai osittain.

Yleensä karsastavan silmän kuva sulkeutuu pois, koska siitä tuleva kuva ei ole niin tarkka kuin toisen silmän. Aivot eivät siis kauan voi sietää ristiriitaisuutta näköhavaintojen välillä.

Havainnekuva: Kaksoiskuva liikenteessä Havainnekuva: Kaksoiskuva lukiessa

Kuvat 15 ja 16. Vasemmalla karsastuksesta johtuvat kaksoiskuvat liikenteessä. Oikealla sama ilmiö lukiessa.

4.2 Toiminnallinen näkö