• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

4.2.6 Kenttäpuutokset

Epäsäännöllisiä kenttäpuutoksia voi esiintyä molemmissa silmissä.


Näkökenttäpuutoksia voi periaatteessa ilmestyä mihin tahansa kohtaan näkökenttää. Tällaiset puutokset ovat harvoin identtisiä molemmissa silmissä, joten jossain määrin puuttuvia alueita pystytään kompensoimaan toisen silmän vastaavasti toimivalla kohdalla.

Epäsäännöllisten puutosten "kaavaa" voi olla vaikea oppia, mikäli puutosalueita on useita. Tällöin liikenteessä liikkuminen vaatii erityisen suurta tarkkaavaisuutta. Samoin lukemisessa voi olla huomattaviakin ongelmia.

(TESTAA: Leikkaa teipistä epämääräisen muotoisia suikaleita ja liimaa niitä laseihisi sikin sokin. Tai vastaavasti leikkaa paperiin reikiä summittaisesti ja yritä katsella niiden läpi. Kokeilepa liikkumista ja lukemista.)

Kaavio: Epäsäännöllinen kenttäpuutos Havainnekuva: Epäsäännöllisen kentän vaikutus lukemiseen

Kuvat 13 ja 14. Vasemmalla kenttäpuutos Goldmann perimetrillä mitattuna. Oikealla epäsäännöllisen kentän vaikutus lukemiseen.

4.2 Toiminnallinen näkö