• Kiinteistönhoitaja

 
 

Kiinteistönhoitaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, 180 osp

Kiinteistönhoidon osaamisala


Kiinteistönhoitaja pitää kiinteistön tekniikan toimintakunnossa.Kiinteistönhoidon koulutusohjelmassa opiskelija saa valmiudet kiinteistöjen huolto- ja korjaustehtävien suorittamiseen sekä piha-alueiden hoitamiseen. Opiskelija perehtyy myös rakennusten lämpö-, vesi- ja ilmastointijärjestelmiin.
Kiinteistönhoitajalta edellytetään asiakaslähtöisyyttä ja palveluosaamista.

Kiinteistönhoitaja osaa käyttää alan työvälineitä ja -koneita, oikeita työmenetelmiä ja valita kiinteistönhoitajan työssä käytettävät materiaalit kohteen mukaan. Kiinteistönhoitajalla voi olla erikoisosaamista muun muassa ilmanvaihtokoneiden huollosta, rakennusteknisistä korjaustöistä, ulkoalueiden hoidosta ja LVI-järjestelmien huollosta.

Kiinteistöhoidon koulutuksen saaneet työllistyvät yleensä talonmieheksi, huoltomieheksi tai kiinteistötyöntekijäksi. Alan työpaikkoja tarjoavat mm. kiinteistöhuollon yritykset, teollisuus- ja toimistokiinteistöt, isännöintiyritykset ja asuintaloyhtiöt. Kiinteistönhoitaja toimii tehtävissään asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja tuloksellisesti.


Kesto ja sisältö

Koulutus kestää kolme vuotta.

Opintojen sisältö jakautuu seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp
  • lämmitystekniikan perustaidot, kiinteistöjen vesi- ja viemäritekniikka, ilmastointitekniikan perustaidot, kiinteistönhoidon perustaidot, sähkötekniikan perustaidot, työmaa- ja rakennustekniikan perustaidot, ulkoalueiden hoidon perustaidot, työturvallisuus, metallitekniikka, atk-perusteet
  • LVI-teknisten järjestelmien kunnossapito, kiinteistön yleiset työt, kiinteistön automaatio- ja sähköjärjestelmät
  • mm. golf-kentän vihertyöt, talonmiestyöt, kiinteistösiivous
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
  • äidinkieli, ruotsi, englanti, matematiikka, fysiikka ja kemia, liikunta, terveystieto, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, taide- ja kulttuuri sekä valinnaisia opintoja.
Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp
  • Opiskelija voi valita talotekniikan vapaavalintaisista opinnoista 10 osaamispistettä vapaasti.


Hakeminen

Koulutus alkaa seuraavan kerran elokuussa.
Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

Koulutuspaikka

Arlan toimipaikka,
Puustellinmäki 4-6, 02650 ESPOO