• Kodinhuoltaja

 
 

Kodinhuoltaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, 180 osp

Kotityöpalvelujen osaamisala


Kodinhuoltaja on arjen askareiden ammattilainen.

Uutta! Hoiva-alan töihin koti- ja puhdistuspalvelualan perustutkinnolla!Kodinhuoltajan koulutus antaa opiskelijalle valmiudet ja käytännön taidot toimia erilaisissa kotitaloustöissä ja palvella asiakkaita kotitalouteen liittyvissä asioissa. Kodinhuoltaja avustaa asiakkaita arkiaskareissa, kuten
siivouksessa, ruoanvalmistuksessa, leipomisessa, asioiden hoidossa ja huonekasvien hoidossa.

Oppiminen perustuu suurelta osin käytännön työssäoppimiseen. Opiskelussa painotetaan yksilöllisiä polkuja työelämään.

Kodinhuoltajan työ on asiakaslähtöistä kotitaloustyötä, jota tehdään pääasiassa asiakkaan kodissa ja pienissä kodinomaisissa laitoksissa, kuten palvelutaloissa ja päiväkodeissa. Asiakaskunta on monipuolista, joten
kodinhuoltajan työssä tarvitaan palveluhenkisyyttä, luotettavuutta ja kykyä tehdä yhteistyötä.

Koulutusohjelman valinta

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa koulutusohjelma valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Koulutusohjelmaksi valitaan joko kotityöpalvelujen koulutusohjelma, kodinhuoltaja tai puhdistuspalvelujen koulutusohjelma, toimitilahuoltaja. Oppilaitos ohjaa ja neuvoo koulutusohjelman valinnassa.

Kesto ja sisältö

Koulutus kestää kolme vuotta.

Opintojen sisältö jakautuu seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp
  • kotien ruoka- ja ravitsemuspalvelut
  • kotien puhtaanapito- ja tekstiilihuoltopalvelu
  • kotityöpalvelujen tuottaminen
  • kodinomaisessa laitoksessa toimiminen
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
  • äidinkieli, ruotsi, englanti, matematiikka, fysiikka ja kemia, liikunta, terveystieto, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, taide- ja kulttuuri sekä valinnaisia tutkinnon osia.
Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp
  • Opiskelija voi valita vuosittain tarjottavista opinnoista 10 osaamispistettä vapaasti.

Hakeminen

Koulutus alkaa seuraavan kerran elokuussa.
Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

Koulutuspaikka:

Arlan toimipaikka
Puustellinmäki 4-6, 02650 Espoo