• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

1.4 Kuntoutumisen arviointi

Kuntoutumista arvioitaessa katsotaan miten tavoitteet on toteutuneet ja tämän perusteella suunnitellaan jatkokuntoutusta.

Kuntoutumisen arvioinnissa keskitytään siihen, miten eriasteiset tavoitteet toteutuvat, mm. löytyykö jatko-opintopaikka tai ammatillinen suunta tai työllistyykö henkilö.

Kuntoutumisen jatkuvuus ja asiakkaan tukeminen ja ohjaaminen korostuvat nivelkohdissa, jotka liittyvät opintoihin, ammattiin ja työelämään tai muuhun elämäntilanteeseen. Nivelkohdissa moniammatillinen yhteistyö on erityisen tärkeää.

Opintoihin liittyvissä nivelkohdissa kiinnitetään huomiota esimerkiksi opintojen alku- ja loppuvaiheiseen, jatko-opintoihin, eri luokka-asteille ja koulutusmuotoon siirtymiseen. Työnhaku, työpaikan etsiminen ja työn aloittaminen ovat ammattiin ja työelämään liittyviä nivelkohtia.

Näkövammaiselle nivelkohdat merkitsevät mm. sitä, että opittuja näkövammaistaitoja ja -tekniikoita tulisi hyödyntää opinnoissa ja työelämässä. Taitojen ja tekniikoiden hyödyntäminen vaatii kuntoutujan omaa aktiivisuutta ja ammattihenkilöiden välistä yhteistyötä, vastuun jakamista ja tiedottamista.

Kuntoutumisen jatkuvuuteen vaikuttavat oleellisesti myös kuntoutujan elämäntilanne ja sen muutokset.