• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

1.3 Kuntoutumisen keinot

Näkövammaisen kuntoutumista pyritään edistämään tukemalla yksilön voimavaroja ja vaikuttamalla muutoksiin, jotka kohdistuvat sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöön.

Yksilön voimavaroja tukevia kuntoutustoimenpiteitä ovat

  • hoidon järjestäminen, terveysneuvonta ja itsehoitomahdollisuuksien lisääminen,

  • erilaiset koulutusjärjestelyt, esim.koulutuskokeilut, ammatillinen uudelleen koulutus ja perus- ja täydennyskoulutus,

  • erilaiset terapiamuodot, esim. fysio-, psyko-, musiikki-, taide- ja * toimintaterapia. Sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöön liittyviä kuntoutustoimenpiteitä ovat

  • asuin- ja elinolojen muutokset,

  • työympäristön muutokset, esimerkiksi työolosuhteiden ja työtehtävien järjestelyt, uusien työmenetelmien käyttö, työprosessin suunnittelu tai työn vaihto

  • sosiaalisen tuen organisointi, sosiaaliseen verkostoon ja sen tarjoamaan tukeen liittyvät toimet

  • sosiaaliturvakysymykset