• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

1.1 Kuntoutumistarve

Kuntoutumisen lähtökohtana on selvittää kuntoutujan kokonaistilanne: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky.


Kuntoutustarve syntyy, kun toimintakyvyn tavoitteet näyttävät saavuttamattomilta tai tavoitteita on vaikea muuttaa toiminnaksi. Kuntoutumistarvetta synnyttävät ongelmat ja ristiriidat, jotka voivat johtua mm. vammautumisesta, sairaudesta, kivusta, työkyvyn ongelmista, toiminnanrajoituksista, avuttomuuden tunteista ja elämänhallinnan menetyksen uhasta.