• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

1.2 Kuntoutumistavoitteet

Kuntoutumisprosessi etenee henkilökohtaisten välitavoitteiden määrittelystä ja niiden asteittaisesta toteuttamisesta kohti päätavoitteita.

Välitavoitteina voivat olla mm. fyysisten ja psyykkisten voimavarojen lisääminen, elinolojen ja ympäristön muokkaaminen mahdollisimman suotuisiksi ja kuntoutujan toimintamahdollisuuksien lisääntyminen. Lähitavoitteiden tulisi olla realistisia ja saavutettavissa olevia, jotta niiden avulla kuntoutuja saisi myönteistä palautetta ja luottamusta oman elämäntilanteensa kohentumiseen.

Kuntoutumisprosessin päätavoitteet ovat usein kauempana tulevaisuudessa. Päätavoitteiden asettamista ja määrittelyä ei ole syytä tehdä kovin yksityiskohtaisesti ja tarkasti - sen sijaan päätavoitteiden suunta tulee olla selvillä. Päätavoitteita voivat olla mm. mahdollisimman itsenäinen elämä, työllistyminen, itsensä toteuttaminen, elämänhallinta, sosiaalinen selviytyminen ja sosiaalinen integraatio. (Järvikoski & Härkäpää 1995, 84 - 89, 181 - 184; Järvikoski & Härkäpää 2000.)