• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

1. Kuntoutumistuki

Näkövammainen henkilö on oikeutettu saamaan kuntoutustukea. Lääkinnällisestä kuntoutuksesta vastaavat keskussairaalat.

Kuntoutumisprosessin lähtökohtana ovat kuntoutujan kokonaistilanteen arviointi ja kuntoutumistarpeen määrittely. Niiden pohjalta asiakas ja moniammatillinen tiimi laativat yhdessä kuntoutumissuunnitelman ja sopivat kuntoutumista tukevista eritasoisista tavoitteista. Erilaisilla keinoilla ja toimintatavoilla pyritään edistämään ja tukemaan asiakkaan kuntoutumista. Kuntoutumisprosessi vaatii ohjausta ja tukea, jotka määräytyvät asiakkaan tarpeiden ja voimavarojen mukaan. Kuntoutusprosessia tulee arvioida ja siitä saatua palautetta hyödyntää, jotta kuntoutumisen jatkuvuus voidaan turvata.

Sopeutumisvalmennuskursseja järjestävät sekä keskussairaalat että Näkövammaisten keskusliitto. Näiden kurssien tavoitteena on parantaa näkövammaisen omatoimista suoriutumista ja sosiaalista toimintakykyä. Näkövammaisten keskusliitto järjestää myös erilaisia teemakursseja, sekä kursseja tietyille diagnoosiryhmille.

Apuvälineet, esimerkiksi suurennuslasit, lukutelevisiot, valkoiset kepit jne. kuuluvat lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin. Näkövammaisille henkilöille on olemassa myös kurssitoimintaa.