• Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

 
 
Sijaintisi: Keskuspuiston ammattiopisto > Koulutustarjonta > Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot > Terveys- ja hyvinvointialat > Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala


Näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisala


Työvalmennuksen osaamisala


Opiskelupaikka: Opiskelu tapahtuu osaamisalasta riippuen joko Tenholantien tai Arlan toimipisteessä

Hae meille: Haku tapahtuu Opintopolun kautta.

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto sisältää kolme osaamisalaa. Osaamisalat ovat vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala (vammaisalan erityisohjaaja), näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisala (näkövammaistaitojen ohjauksen erityisasiantuntija) ja työvalmennuksen osaamisala (työvalmentaja).

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia alan asiantuntijana asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä.

Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisalan suorittanut vammaisalan erityisohjaaja osaa edistää autismin kirjon henkilöiden osallisuutta ja hyvinvointia, mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia tai vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuutta ja hyvinvointia.

Näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisalan suorittanut näkövammaistaitojen ohjauksen erityisasiantuntija osaa ohjata näkövammaisia asiakkaita liikkumistaidoissa ja näönkäytössä sekä näkövammaisten asiakkaiden tiedonhallinnan välineiden ja menetelmien käytössä.

Työvalmennuksen osaamisalan suorittanut työvalmentaja osaa toteuttaa työvalmennuksen asiakasprosessin sekä toimia työelämäasiantuntijana työvalmennuksessa.

Tutkinnon suorittanut voi toimia asiantuntijana asiakkaan kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä.

Kuvaus opinnoista.

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Erikoisammattitutkinto muodostuu kaikille osaamisaloille yhteisestä pakollisesta tutkinnon osasta (60 osaamispistettä), osaamisalan kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (yhteensä 80 osaamispistettä) sekä valinnaisesta tutkinnon osasta (40 osaamispistettä).

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto suoritetaan Keskuspuiston ammattiopistossa oppisopimuksella. Oppisopimuksessa keskeisin opiskelumuoto on työelämässä tapahtuva oppiminen.  Lähiopetusta on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa, lisäksi opintoja suoritetaan verkko-oppimisena.

Oppisopimustyöpaikan tulee vastata työtehtäviltään osaamisalan ammattitaitovaatimuksiin. 

Kenelle:

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon suorittaminen on vaativaa ja suosittelemme, että Hakijalla on suoritettuna vähintään toisen asteen tutkinto tai vastaava. Tutkinnon suorittaminen edellyttää alan työpaikkaa sekä oppisopimusta. 

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatti- ja erikoisammattitutkinoissa".

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksessa (1033/2011, muutettu

330/2015) määrätyissä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa opintoihin liittyvät

turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

 

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus

  • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssä oppimisessa toimimisen

  • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen sijoittumista

  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

 

 Tutkinnon perusteet: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2432570/reformi/tiedot

Tutkinnon rakenne:


Kaikille pakollinen tutkinnon osa 60 osp:


Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä (60 osaamispistettä)

   


Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala,


valinnaiset tutkinnon osat 1,


80-120 osp

   


Näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisala, valinnaiset tutkinnon osat 1,


80-120 ospTyövalmennuksen osaamisala, valinnaiset tutkinnon osat 1,


 80-120 ospAutismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 40 osp

 


Näkövammaisten asiakkaiden liikkumistaidon ohjaus 40 ospTyövalmennus asiakasprosessissa 40 ospMielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen 40 osp

 


Näkövammaisten asiakkaiden näönkäytön ohjaus 40 ospTyöelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa 40 ospVaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 40 osp

 


Näkövammaisten asiakkaiden tiedonhallinnan välineiden ja manetelmien käytön ohjaus, 40 osp Valinnaiset tutkinnon osat 2,


0-40 osp

 


Valinnaiset tutkinnon osat 2,


0-40 ospValinnaiset tutkinnon osat 2,


0-40 ospNäkövammaisten asiakkaiden liikkumistaidon ohjaus 40 ospAutismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 40 osp

 


Näkövammaisten asiakkaiden liikkumistaidon ohjaus 40 ospNäkövammaisten asiakkaiden näönkäytön ohjaus 40 ospMielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen 40 ospNäkövammaisten asiakkaiden näönkäytön ohjaus 40 ospNäkövammaisten asiakkaiden tiedonhallinnan välineiden ja manetelmien käytön ohjaus,
40 ospVaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 40 ospNäkövammaisten asiakkaiden tiedonhallinnan välineiden ja manetelmien käytön ohjaus,
40 ospTyövalmennus asiakasprosessissa 40 ospTyövalmennus asiakasprosessissa 40 ospAutismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 40 osp

 


Työelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa 40 ospTyöelämäasiantuntijuus työvalmennuksessa


40 osp

 


Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen 40 ospTutkinnon osa tai osia sote perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta


 0-40 ospTutkinnon osa tai osia sote perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta


0-40 osp


Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen


40 osp

 


  Tutkinnon osa tai osia sote perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta


0-40 osp

 

Yhteyshenkilö:

Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala: Anna-Kaisa Hallikainen, puh. 040 648 2300, anna-kaisa.hallikainen@keskuspuisto.fi

Näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisala: Ulla Ruuskanen, puh. 040 542 5866
ulla.ruuskanen@keskuspuisto.fi

Työvalmennuksen osaamisala: Marita Kokkonen, puh. 040 647 2210, marita.kokkonen@keskuspuisto.fi

Oppisopimusta koskevat kysymykset koulutuspäällikkö: Mari Linna, puh. 040 662 1670,
mari.linna@keskuspuisto.fi