• Asiantuntijapalvelut

 • Asiantuntijapalvelut

 
 

1.5 Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjauksen tärkein tehtävä on tukea kuntoutujaa oman elämänsä ja tulevaisuutensa jäsentämisessä.

Kuntoutujaa autetaan tavoitteiden asettamisessa ja muokkaamisessa sekä ohjataan niiden saavuttamiseen. (Järvikoski & Härkäpää 1995, 182.)

Kuntouttavan työotteen avulla tuetaan asiakkaan omatoimisuutta, vastuullisuutta ja itsenäisyyttä siten, että asiakkaan voimavaroja ja vahvuuksia korostetaan.

Asiakaslähtöiseen kuntoutusohjaukseen pyritään seuraavien tehtävien kautta:

 • Asiakkaan kokonaistilanteen hahmottaminen
 • Kuntoutustarpeen ja mahdollisuuksien arviointi
 • Kuntoutussuunnitelman ja palvelusuunnitelman laadintaan osallistuminen
 • Yhdyshenkilönä ja koordinaattorina toimiminen
 • Ohjaus ja neuvonta
 • Opetus ja koulutus (Arvola Kuntoutus 3/1998)
 • Dodds (1993, 126 - 142) mainitsee erilaisia rooleja, joita näkövammaisten kuntoutusohjaajalla voi olla. Roolien moninaisuus on osaltaan myös kuormittavaa ja stressaavaa.

Rooli, jossa korostuvat tekniikat ja apuvälineet

 • Opettajan rooli
 • Mentorin rooli
 • Valmentajan rooli
 • Neuvonantajan rooli
 • Psykologin rooli
 • Ystävän rooli
 • Asianajajan rooli