• Laitoshuoltajan ammattitutkinto

 
 

Laitoshuoltajan ammattitutkinto

Laitoshuoltajan ammattitutkintoa  järjestetään Maahanmuuttajien osaamisohjelmassa.

Jos olet maahanmuuttajataustainen henkilö ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa, on sinulla mahdollisuus suorittaa ammatillinen tutkinto tai yksittäisiä tutkinnon  osia osana Maahanmuutajien osaamisohjelmaa (MAO). Koulutukseen liittyvä työssäoppiminen voi auttaa työllistymisessä. Ohjelma mahdollistaa monenlaisten tukitoimien tarjonnan. Voit opiskella myös joustavasti työn ohessa ja hankkia ammatillisen pätevyyden itsellesi.


Tavalliseen aikuiskoulutukseen voivat hakeutua kaikki täysi-ikäiset maahanmuuttajataustaiset henkilöt, joilla ei ole aiempaa ammatillista tutkintoa iästä ja taustasta riippumatta.

Ammattialan kuvaus
Siivoustyön tavoitteena on työ- ja asuinympäristöjen sekä muiden tilojen pitäminen viihtyisinä, terveellisinä ja turvallisina. Laitoshuoltajat työskentelevät siivouspalveluyritysten, kiinteistönhoitoyritysten, teollisuuden, hotellien ja majoitusliikkeiden sekä laivayhtiöiden ja julkisen sektorin tai niiden liikelaitosten palveluksessa. Osa työskentelee itsenäisinä yrittäjinä.

Ammattitaidon kuvaus
Työtehtävät ovat monipuolisia, ja ne vaihtelevat työkohteista riippuen. Laitoshuoltajan ammatissa tarvitaan ammattitaidon lisäksi itsenäistä työotetta, vastuullisuutta ja palveluhenkisyyttä.

Tutkinnon osat

Pakolliset osat:

 • siivouspalvelut
 • perussiivouspalvelut

Valinnaiset osat (kaksi valittava):

 • asiakaslähtöinen palvelujen tuottaminen
 • ateriapalvelut
 • avustaminen ja huolenpito
 • erityissiivouspalvelut
 • huonekasvien huoltaminen
 • laitoshuoltopalvelut
 • tekstiilien huoltaminen
 • työalueeseen opastaminen
 • ympäristönhuoltopalvelut
 • yrittäjänä toimiminen

Ammattitutkinto suoritetaan tutkinnon osittain osoittamalla ammattitaito tutkintotilaisuuksissa. Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Koulutusaika on lähtötasosta riippuen 1-1,5 vuotta.

Kustannukset
Valmistavan koulutuksen koulutusmaksu on 200 euroa. Opetushallitukselle suoritettava näyttötutkintomaksu on 58 euroa.

Valintakriteerit
Keskuspuiston ammattiopisto on ammatillinen erityisoppilaitos. Aikuiskoulutuksessa meidän kohderyhmänämme ovat erityistä tukea tarvitsevat yli 18-vuotiaat hakijat. Tärkein valintaperuste on kuitenkin soveltuvuus alalle.

Valintapäivänä arvioidaan haastatteluin ja testein riittääkö hakijan suomen kielen taito tutkinnon suorittamiseen (alakohtaiset tutkinnon perusteet www.oph.fi ).

Valintaan vaikuttavia tekijöitä

 • opiskelukielenä suomi

 Fyysinen terveydentila

 • ihottuma, esimerkiksi atooppinen ihotyyppi tai psoriasis: riskinä, että iho ei kestä laitoshuoltajana toimimista
 • tuki- ja liikuntaelinpohjaiset kiputilat, kuten nivelkipu tai niskakipu: kivut voivat pahentua fyysisessä työssä, myös työskentelyssä virheasennot voivat lisääntyä
 • liikuntavamma, esimerkiksi pyörätuolilla liikkuva henkilö

 Psyykkinen terveydentila

 • arvioitava yksilökohtaisesti
 • resursseja ja voimavaroja opiskeluun tulee löytyä
 • elämänhallinnan taitojen arviointi
 • mikäli hakijalla on mielenterveyden ongelmia, tulee hoitokontaktin olla aktiivinen. On erittäin tärkeää arvioida, missä vaiheessa kuntoutuminen on.

Valintaa tukevia tekijöitä

 • työkokemus alalta
 • vahva motivaatio

Hakeminen
Opiskelijaksi haetaan suoraan aikuiskoulutuksen hakuohjelman kautta.
Koulutukseen on jatkuva haku.


Lisätietoja
tutkintovastaava Irmeli Luoma, irmeli.luoma@keskuspuisto.fi , puh. 040 129 1304

Koulutuspaikka
Metsälän toimipaikka, Läkkisepänkuja 8, 00620 Helsinki

Voit arvioida osaamistasi näyttötutkinnossa.
Lue lisää: www.osaan.fi