• Maalari

 
 

Maalari

Pintakäsittelyalan perustutkinto, 180 osp

Rakennuksen pintakäsittelyn osaamisala


Maalari on pintakäsittelyn yleisosaaja.Opinnoissa tutustutaan rakennusten korjausmaalaukseen ja uudisrakennusmaalaukseen. Perusopintojen lisäksi opiskelija voi syventää taitojaan mm. rakennuspintojen entistämisessä, tapetoinnissa, puupintojen pintakäsittelyssä, märkätilalaatoituksessa tai erilaissa maalaustekniikoissa.

Maalarit voivat työskennellä suurissa korjaus- tai uudisrakennuskohteissa tai pienemmissä omakotitalo- tai asuntomaalauskohteissa. Työ voi sisältää vanhojen rakennuspintojen entisöintiä tai koneellista uudisrakennusmaalausta.

Työssä monipuolinen osaaminen tarjoaa useampia työmahdollisuuksia, mutta maalaustöissä voi myös erikoistua muutamiin itselleen sopiviin työtehtäviin. Maalari voi työskennellä maalaus- tai rakennusyrityksen palveluksessa, mutta monet maalarit siirtyvät myös taitojen karttuessa yrittäjiksi.

Työssä tarvitaan pintakäsittelyalan perustietoja, ammatillista kone- ja laitetuntemusta, yritystoiminta- ja kustannustietoutta, asiakaslähtöisyyttä sekä hyviä ryhmätyötaitoja. Maalausalalla edellytetään säännöllisyyttä työajoissa,
hyvää värisilmää sekä hyvää kuntoa ja motorisia taitoja.


Kesto ja sisältö

Koulutus kestää kolme vuotta.

Opintojen sisältö jakautuu seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp
  • maalien tuntemus, tulitöiden perusteet, työvälineiden huolto, kustannuslaskenta, tekninen piirustus, laatu, työturvallisuus, kone- ja laitetuntemus ja käsityökalut
  • maalaus- ja esikäsittelyn perusteet maalaus- ja esikäsittelymenetelmät, maalien tuntemus, piirustustekniikka, tapetoinnin perusteet, värioppi, työ- ja ympäristönsuojelu
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
  • äidinkieli, ruotsi, englanti, matematiikka, fysiikka ja kemia, liikunta, terveystieto, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, taide- ja kulttuuri sekä valinnaisia opintoja.
Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp
  • Opiskelija voi valita vuosittain tarjottavista opinnoista 10 osaamispistettä vapaasti.


Hakeminen

Koulutus alkaa seuraavan kerran elokuussa.
Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

Koulutuspaikka

Metsälän toimipaikka
Läkkisepänkuja 5, 00620 Helsinki