• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

5.1 Macula degeneraatio

Macula degeneratio eli silmänpohjan keskeinen rappeuma on yleisimpiä näkövammaisuuden aiheuttajia suomessa. Tauti yleistyy selvästi iän myötä, jolloin kaikille tulee jossain määrin verkkokalvon keskeisten osien rappeumaa.

Macula degeneratio ei sokeuta. Sen tyypillisenä oireena on keskeisen eli tarkannäön heikkeneminen muodostuneen puutosalueen (skotooma) vuoksi. Lukeminen on vaikeaa.

Heikentyneen visuksen (voimakas suurennustarve) lisäksi on vaikeaa nähdä kohde suoraan katsottaessa. Nähdäkseen kohteen, tulee henkilön katsoa sen ohi, jolloin kuvanmuodostus osuu toimivaan osaan verkkokalvoa. Näöntarkkuus on yleensä alle 0,3.

Macula degeneratiota on kahta muotoa, atrofinen- ja diskiforminen. Atrofisessa muodossa verkkokalvon keskeisten osien rappeutuminen johtaa eri kerrosten surkastumiseen, jolloin keskeinen näkö menetetään. Diskiformisessa muodossa verkkokalvon pigmenttisolukerros irtoaa suonikalvosta ja sen alle kasvaa uusia verisuonia.

Diskiformista muotoa voidaan hoitaa laserilla, kun taas atrofiseen muotoon ei ole olemassa hoitoa.

Ydinasiat

Keskeisen näön heikkeneminen /puutosalue

  • Ei johda sokeuteen, sillä liikkumisnäkö säilyy

  • Ongelmat lukemisessa ja muussa tarkassa näkemisessä -> voimakas suurennustarve

Lisälukemista

  • Silmätautioppi / Verkkokalvo ja sen sairaudet / Makulan degeneraatiot

  • Silmätautioppi / Verkkokalvon sairaudet / Seniili makulan degeneraatio

< Silmäsairaudet