• Media-assistentti

 
 

Mediapalvelujen toteuttaja

Media-alan perustutkinto, 180 osp

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala


Mediapalvelujen toteuttajat ovat media- ja viestintäalan moniosaajia.Media-alan perustutkinnossa opiskellaan eniten valokuvausta. Lisäksi valmistetaan ja käsitelläänkuvia, videoidaan, äänitetään ja rakennetaan valaistuksia. Myös multimediaa sisältyy opintoihin. Opiskelija saa näin valmiuksia työskennellä erilaisissa av-alan tuotannoissa. Lisäksi opiskellaan asiakaspalvelussa tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Opintoihin sisältyy myös valinnaisia ammatillisia sekä vapaasti valittavia opintoja.

Mediapalvelujen toteuttajat työllistyvät viestintätuotteiden suunnittelun, toteutuksen, valmistuksen, tuottamisen ja markkinoinnin pariin. He ovat alan moniosaajia ja lisäksi heillä on yleensä jonkin tekniikan erityistaito. Heidän pitää hallita tietokoneen ja sen oheislaitteiden käyttö sekä käyttää tietokoneohjelmia ja sovelluksia.

Työllistyminen

Valokuvapainotteiselta media-alan opintolinjalta valmistunut mediapalvelujen toteuttaja voi työllistyä perinteisen foto-alan yrityksiin (esim. kuvalaboratoriot ja tulostuspalvelulaitokset, erilaiset mainosalalla toimivat studiot, muotokuvaamot ja fotoliikkeet, museot ja kuva-arkistot, lehtitalojen kuvapalvelut jne.). Nyt myös laajemmin viestintäalalla toimivat yritykset, uusmedia-alan sekä muutkin suuremmat yritykset tarvitsevat mainonnan ja tiedotuksen tarpeisiin fotoalan yleiskoulutuksen saaneita ammattilaisia. Kuitenkin laaja-alaisen av-tekniikan perusosaaminen antaa ammatillista valmiutta myös muun viestinnän sekä av-median avustaviin tuotanto- ja suunnittelutehtäviin.


Kesto ja sisältö

Koulutus kestää kolme vuotta. Käytännön ammattitaidon lisäämiseksi osa koulutuksesta toteutuu työssäoppimisena erilaisilla työpaikoilla.

Opintojen sisältö jakautuu seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp

  • visuaalinen ilmaisu, valokuvauksen perusteet, kuvanvalmistuksen perusteet, kuvankäsittelyn perusteet
  • videotekniikan perusteet, ääni- ja valotekniikan perusteet, multimediatekniikan perusteet, AV-yritystoiminta
  • valokuvatuotanto, kuvanvalmistus, kuvankäsittely, graafisen viestinnän tekniikka ja tuotanto, multimediatekniikka, multimediailmaisu
  • ammatillisia erikoiskursseja: mm. valokuvaus, kuvanvalmistus, kuvankäsittely, av-tekniikka, 3d verkkosivujen suunnittelu

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

  • äidinkieli, ruotsi, englanti, matematiikka, fysiikka ja kemia, liikunta, terveystieto, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, taide ja kulttuuri, ympäristötieto, tieto- ja viestintätekniikka, etiikka, kulttuurien tuntemus

Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp

  • Opiskelija voi valita vuosittain tarjottavista opinnoista 10 osaamispistettä vapaasti.

Hakeminen

Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.


Koulutuspaikka 14.8.2017 alkaen

Arlan toimipaikka (Espoon Leppävaara)
Puustellinmäki 4-6, 02650 ESPOO