• Mediapalvelujen toteuttaja

 
 

Mediapalvelujen toteuttaja

Media-alan perustutkinto, 180 osp

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala


Mediapalvelujen toteuttajat ovat media- ja viestintäalan moniosaajia.Media-alan perustutkinnossa opiskellaan valokuvausta, kuvankäsittelyä sekä video- ja elokuvatuotantoa. Opiskelija saa näin valmiuksia työskennellä erilaisissa media-alan tuotannoissa. Asiakaspalvelua ja vuorovaikutustaitoja opiskellaan asiakastöissä. Opintoihin sisältyy myös vapaasti valittavia opintoja sekä itsensä yrittäjänä työllistämisen taitoja.

Työllistyminen
Mediapalvelujen toteuttajat voivat työllistyä moniin eri media-alan tehtäviin. He ovat alan moniosaajia, jotka sopivat useisiin media-alan avustaviin työtehtäviin sekä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi. Koulutus tarjoaa kannustavan ympäristön ammatissa kehittymiseen, mikä palvelee parhaiten työllistymistä kehittyvässä mediaympäristössä.

Kesto ja sisältö
Koulutus kestää enintään kolme vuotta. Opiskelijan ammattitaitoa kartutetaan yksilöllisesti oman opintopolun mukaisesti. Opinnot ovat projektiluonteista opiskelua, joissa tehdään yksilöllisiä harjoitustehtäviä, asiakastöitä sekä toimitaan erilaisissa työssäoppimistehtävissä.

Opintojen sisältö jakautuu seuraavasti:
Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp
  • Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen
  • Video- ja elokuvatuotannon toteuttaminen
  • Valokuvatuotannon toteuttaminen
  • Kuvankäsittelyn toteuttaminen
  • Tallennetuotannon toteuttaminen
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
  • äidinkieli, ruotsi, englanti, matematiikka, fysiikka ja kemia, liikunta, terveystieto, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, taide ja kulttuuri, ympäristötieto, tieto- ja viestintätekniikka, etiikka, kulttuurien tuntemus
Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp
  • Opiskelija voi valita vuosittain tarjottavista opinnoista 10 osaamispistettä vapaasti.
Hakeminen
Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.


Koulutuspaikka 14.8.2017 alkaen

Arlan toimipaikka (Espoon Leppävaara)
Puustellinmäki 4-6, 02650 ESPOO