• Merkonomi

 
 

Merkonomi

Liiketoiminnan perustutkinto, 180 osp

Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala


Merkonomi on ulospäin suuntautunut asiakaspalvelija.Liiketoiminnan perustutkinto on työelämän arvostama tutkinto. Merkonomin koulutus antaa hyvät valmiudet mm.osto-, myynti- ja markkinointitehtäviin. Asiakaspalvelun ja myynnin merkonomit toimivat joustavasti vaihtelevissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin tehtävissä.

Merkonomilla on hyvät vuorovaikutustaidot, hän on esiintymiskykyinen ja osaa ilmaista itseään. Hän on myös täsmällinen ja taloudellisesti tarkka sekä osaa hyödyntää tietotekniikkaa myynnin ja asiakaspalvelun tukena.

Tutkinnon suorittaneet toimivat työelämässä vaihtelevissa kaupan alan tehtävissä tavarataloissa tai erilaisissa erikoismyymälöissä. Merkonomit työskentelevät usein joko koko- tai osa-aikaisesti myyjinä, asiakastyössä tai tuote-esittelijöinä.

Kesto ja sisältö
Koulutus kestää kolme vuotta.

Opintojen sisältö jakautuu seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp
  • asiakaspalvelu, kaupan palvelu ja myynti sekä visuaalinen myyntityö tai asiakkuuksien hoito
  • markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus, tuoteneuvonta, sähköinen kaupankäynti
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
  • työelämätaidot, englanti, matematiikka, äidinkieli, kemia, fysiikka, työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, yhteiskuntataidot, tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, ruotsi, yrittäjyys ja yritystoiminta, kulttuurien tuntemus, työelämätaidot, etiikka, ympäristöosaaminen
Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp
  • Opiskelija voi valita vuosittain tarjottavista opinnoista 10 osaamispistettä vapaasti.

Koulutuspaikka
Arlan toimipaikka, Puustellinmäki 4-6, 02650 ESPOO