• Musiikkiteknologi

 
 

Musiikkiteknologi

Musiikkialan perustutkinto, 180 osp

Musiikkiteknologian osaamisala


Musiikkiteknologin koulutuksessa opiskelija syventyy äänentoistoon, studiotyöskentelyyn ja musiikin tietotekniikkaan.

Opiskelijalta edellytetään musikaalisuutta, taiteellista ja teknistä osaamista sekä jonkin instrumentin soittotaitoa tai laulutaitoa. Musiikkiteknologin tulee pystyä seuraamaan nuotteja sen verran, että pystyy editoimaan äänityksiä. Editointi opetetaan. diagnosoidut kuulon ongelmat voivat vaikeuttaa toimimista musiikkiteknologin ammatissa.

Musiikkiteknologian opiskelussa painottuvat studiotekniikkaan ja äänentoistoon liittyvät työtehtävät. Työssä oppimista tehdään äänentoiston ja äänitysten suunnittelun ja toteutuksen parissa.

Työssäoppimispaikkoja voivat olla mm. teatterit, musiikkialan kaupat, musiikkitukut, ohjelmatoimistot, bändit, radio ja televisio.

Musiikkiteknologin pääinstrumentti on studio. Valmistuessaan opiskelijoista tulee mm. äänittäjiä, miksaajia, musiikin tuottajia ja laitemyyjiä. 

Kesto ja sisältö

Koulutus kestää kolme vuotta. Opinnot pyritään toteuttamaan kiinteässä yhteydessä työelämään. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintoina opiskelijan oman etenemisaikataulun mukaan. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan yksilöllinen opetussuunnitelma (HOPS).

Opintojen sisältö jakautuu seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp
  • työtehtävän suunnittelu, musiikkiohjelmiston valmistaminen, muusikkona toimiminen
  • musiikkiteknologian käyttö musiikkituotannossa, produktiotyö
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
  • äidinkieli, ruotsi, englanti, matematiikka, fysiikka ja kemia, liikunta, terveystieto, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, taide- ja kulttuuriopintoja
Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp
  • Opiskelija voi valita vuosittain tarjottavista opinnoista 10 osaamispistettä vapaasti.
Työllistyminen

Musiikkiteknologi voi työskennellä esimerkiksi äänentoistoon, äänittämiseen ja musiikin tietotekniikkaan liittyvissä tehtävissä. Työpaikat löytyvät usein konsertti-, elokuva- ja videoalalta sekä radiosta ja televisiosta.


Hakeminen

Koulutus alkaa seuraavan kerran elokuussa.
Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

Musiikkialan perustutkintoon hakeva

Ennakkotehtävä ja liitelomake on toimitettava 4.4.2018 mennessä esa.santonen@keskuspuisto.fi

Koulutuspaikka

Arlan toimipaikka, Puustellinmäki 4-6, 02650 ESPOO