• Muusikko

 
 

Muusikko

Musiikkialan perustutkinto, 180 osp

Musiikin osaamisala


Jos haet musiikin osaamisalaan, täytä ja lähetä tämän sivun lopusta löytyvä liite hakemuksen ja muiden liitteiden mukana. Lähetä myös videoesitys soittotaidoistasi. Ohjeet löydät sivun alalaidasta. Kiitos!

Muusikot ovat oman instrumenttinsa ja esiintymisen ammattilaisia.Tavoitteena on luoda ammattitaito, joka mahdollistaa työskentelyn muusikkona yhtyeissä, produktioissa tai solistina. Musiikkilajina on rytmimusiikki, kuten pop-, rock-, tanssi- ja jazzmusiikki. Koulutuksessa otetaan huomioon opiskelijan musiikillinen tausta ja tavoite, jotta jokainen tuleva muusikko löytää oman polkunsa. Musiikinalan opiskelija voi valita lajikseen laulun ja soittimista basson, rummut, kitaran ja koskettimet.

Opiskelijaksi valinta edellyttää riittävää musiikillista harrastuneisuutta ja perussoittotaitoa jollakin rytmimusiikkiin soveltuvalla instrumentilla. Valinnassa kiinnitetään huomiota hakijan musikaalisuuteen sekä erikseen sovittavien kappaleiden esittämistaitoon. Hakijalle lähetetään ennen valintaa ennakkotehtävä, jossa hän saa tietyn musiikkikappaleen harjoiteltavaksi. Valintatilaisuudessa hakija esittää kappaleen omalla instrumentillaan yhtyeen säestyksellä.

Muusikot työllistyvät yleensä yhtyemuusikoiksi, jolloin työ on pääasiassa keikkaluontoista joko koko- tai osa-aikaisesti. Muusikon tulevaisuuden työpaikka voi löytyä myös erilaisista musiikin palvelu- ja tuotantotehtävistä.

Kesto ja sisältö

Koulutus kestää kolme vuotta. Opinnot pyritään toteuttamaan mahdollisimman paljon kiinteässä yhteydessä työelämään, esimerkiksi soittokeikoin. Myöhemmin voidaan tarjota mahdollisuus suorittaa tutkinto myös näyttötutkintona noin kahdessa vuodessa työssäoppimista, itsenäistä opiskelua ja lähiopetusjaksoja yhdistellen. Tämä sopii esimerkiksi jo keikkaileville muusikoille, jotka haluavat kehittää ammattitaitoa tai suorittaa tutkinnon jatko-opintoja varten.

Opintojen sisältö jakautuu seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp
  • työtehtävän suunnittelu, musiikkiohjelmiston valmistaminen, muusikkona toimiminen
  • solistina toimiminen, laulaminen tai soittaminen yhtyeessä, säveltäminen, sovittaminen ja/tai soitintaminen, musiikkiteknologian käyttö musiikkituotannossa, produktiotyö
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
  • äidinkieli, ruotsi, englanti, matematiikka, fysiikka ja kemia, liikunta, terveystieto, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, taide- ja kulttuuriopintoja
Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp
  • Opiskelija voi valita vuosittain tarjottavista opinnoista 10 osaamispistettä vapaasti.
Työllistyminen

Muusikko voi työskennellä esimerkiksi muusikkona yhtyeessä, joka keikkatyöllä luo työllistymismahdollisuuden joko koko- tai osa-aikaisesti. Musiikkilajina on rytmimusiikki, kuten pop, rock, tanssi ja jazz.


Hakeminen


Yleiset hakuohjeet löytyvät kohdasta Hakeminen.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe

Keskuspuiston ammattiopiston musiikin koulutusohjelmaan järjestetään soveltuvuuskoe.

Soveltuvuuskokeen tehtävät ja niiden maksimipisteet:

  • Muusikin teoriatehtävä: 12 pistettä
  • Sointutyyppien tunnistaminen (säveltapailun diktaatti): 3 pistettä
  • Primavista pääinstrumentilla: 5 pistettä
  • Pääinstrumentin soitto/laulu -näyte. Esitetään ennalta harjoiteltavaksi lähetettykappale ja omavalintainen näyte, hakijan niin halutessa: 15 pistettä
Maksipisteet: 35 pistettä

Soveltuvuuskoe kestää yhden päivän. Hakijan soveltuvuuskoepäivä selviää hänelle lähetettävästä kirjallisesta kutsusta. Kutsussa ilmoitetaan myös pakollinen pääsykoekappale.

Valintakokeen ennakkotehtävä

Hakijan tulee lähettää ennakkotehtävänä noin yhden minuutin mittainen video, jossa hakija esittää vapaavalintaista kappaletta omalla pääinstrumentillaan. Videota tai sen äänenlaatua ei saa käsitellä, vaan sen tulee olla alkuperäisessä muodossa. Lähetä video sähköpostin liitetiedostona sähköpostiosoitteella muusikko.ennakkotehtava@keskuspuisto.fi.  Kerro sähköpostin viestiosassa nimesi ja pääinstrumenttisi. Videot eivät tule näkymään julkisesti.

Musiikkialan perustutkintoon hakeva
Liitä hakemuksesi mukaan myös muusikkohaun ennakkotehtävä.


Ennakkotehtävä on toimitettava 4.4.2018 mennessä sähköpostitse: muusikko.ennakkotehtava@keskuspuisto.fi

Koulutuspaikka

Arlan toimipaikka, Puustellinmäki 4-6, 02650 ESPOO