• Asiantuntijapalvelut

  • Asiantuntijapalvelut

 
 

1.2 Näkeminen

Näkeminen tapahtuu aivoissa jonne visuaalinen informaatio kulkee näköhermon välityksellä.

Silmistä näköaistimus kulkee näköhermoa pitkin takaraivolla sijaitsevalle näköaivokuorelle. Vasemman silmän näköaistimus kulkee oikealle ja oikean silmän näköaistimus vasemmalle näköaivokuorelle.

1) Näköhermo

2) Kiasma

3) Polvitumake

4) Näköviuhka

5) Näköaivokuori

6) Yhteinen näkökenttä

7) Oikea näkökenttä

8) Vasen näkökenttä

Näkeminen on opittua. Vastasyntynyt lapsi oppii tulkitsemaan näkemäänsä vähitellen. Näkökuvan muodostamiseen, kolmiulotteisen maailman hahmottamiseen ja nähdyn ymmärtämiseen tarvitaan myös muita aisteja sekä näkömuistiin tallennettua visuaalista informaatiota.

< 1. Näköjärjestelmä